MITÄ

 • Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa erityisesti sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan teeman (ESR TL 5) hanketyöstä, toisille hankkeille, alueille ja ministeriöön sekä rahoittajille ja muille toimijoille.
  • --> Hyödyt irti olemassa olevista toimintatavoista, sudenkuopat tietoon hanketyöstä ja alueen käytännöistä.
  • --> Lupaavat käytännöt näkyviksi!
 • Sokra verkottaa toimijoita yhteen tarpeen mukaisten ja tuloksellisten hankkeiden suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja arvioimiseksi. Sokra motivoi, rohkaisee ja mahdollistaa ulkopuolisena ”elimenä” toimijoita rakentamaan kumppanuuksia ja aidosti uudenlaisia tapoja toimia muuttuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kuten
   • Kansalaislähtöisten toimintojen kytkeminen palvelurakenteiden sisään ja rajapinnalle
   • Työvoiman palveluiden kytkeminen sote- ja järjestökenttään
   • Matalan kynnyksen yrittäjyystoimintaa
   • Sateenvarjohankkeita ja Kaupunkikehittämistä
  • -->Mitä sellaisia palveluita / toimintoja alueilta puuttuu, joita voitaisiin rahoittaa ESR TL potista?
  • --> Miten muuta rahoitusta, kuten kunta, RAY, TEM, EAKR, yritys-  tms. voi kytkeä kehittämistyöhön?

 

 • Sokra lisää toimijoiden osaamista ja valmiuksia:
  • Sokra järjestää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa teematilaisuuksia
   • aiheina mm. sosiaalinen kuntoutus, taidelähtöiset sekä green care -menetelmät, asiakasosallisuus hanketyössä, muuttuva lainsäädäntö, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö, hanketyön sisällöt ja hankearviointi, soisaaliset hankinnat, osuuskuntatoiminta.
  • --> Sokra välittää tietoa hankeverkostolle ja sidosryhmille myös muiden järjestämistä koulutuksista ja valmennuksista!

 • Sokra edistää osallisuuden ääntä hankkeissa ja yhteiskunnassa:
  • Kohderyhmän äänen on tultava kuulluksi ja toimijat osallisiksi, jotta voidaan rakentaa vaikuttavia toimenpiteitä – työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi!
   • Sokra ohjaa hankkeita asiakasosallisuuden kanavien ja toimintamuotojen rakentamiseksi sekä toimii lukuisissa verkostoissa ja asiantuntijaryhmissä osallisuusteeman edistäjänä.

MITEN?

 • Sokra vaikuttaa viestinnällä ja toiminnalla:
  • Mahdollistaa tiloja, aikoja ja paikkoja, joissa toimijat voivat tuottaa yhteistyössä uusia toimintatapoja.
  • Järjestää tilaisuuksia ja työkokouksia, jalkautuu hankkeisiin ja alueille, fasilitoi ja tukee yhteistyötä.
  • Raportoi, tuottaa tutkimustietoa, toimii asiantuntijana, kirjoittaa blogeja ja somettaa.

 

MIKSI JUURI SOKRA?

 • Sokra on puolueeton taho: ei rahoittajan edustaja, ei osa aluehallintoa tai alueiden rakenteita.
 • Sokran toimijoilla on osaamista ja kokemusta hyödynnettäväksi: sote-osaamista sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin osaamista ruohonjuuresta tutkimukseen, terveys- ja sosiaalitaloustieteen, kulttuurituotannon, köyhyystutkimuksen, maakuntahallinnon osaamista.  Sokra-koordinaation toimijat hyödyntävät toistensa osaamista yhteiseksi hyödyksi.
 • Sokralla on laajat verkostot ministeriöstä ruohonjuureen ja kuntatoiminnasta järjestökentän eri puolille. Verkostot jaetaan tarpeen mukaan hyödyksi hankkeille.

 

Lopuksi

Käytännön verkostotyö on osoittanut, ettei yhteistyön tekeminen yli sektori-, hallinto- ja rahoitusinstrumenttirajojen ole aina yksinkertaista, vaikka useat lait siihen velvoittavatkin. Toimijoiden työ- ja toimintakulttuurit sekä rahoituskanavat ja lainsäädäntö asettavat lukuisia esteitä yhteistyölle puhumattakaan kiireestä tai sen tunnusta. Myös yrityssalaisuudet ja hankeideoiden omiminen tuottaa omat haasteensa. Vähäisin este ei ole luottamuksen puute ja rohkeus toimia toisin. Sokra tukee toimijoiden välistä, yhdessä tekemisen mahdollistavaa asennemuutostyötä.

Ole siis rohkeasti yhteydessä Sokraan ja käynnistetään vuoropuhelu sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden teematyöstä!

Katselukerrat: 209

Kommentoi

Sinun tulee olla Länsi-Suomen Helmet:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Länsi-Suomen Helmet

© 2020   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot