Lupaavat osallisuuden edistämisen käytännöt ESR TL:n 5 hanketyöstä malleiksi - mallit leviämään ja juurtumaan Sokran tuella

Korona-ajan poikkeusoloissa on erityisen tärkeä pohtia, miten kaikki voidaan pitää mukana yhteiskunnassa, miten ehkäistä eriarvoistumista, köyhyyttä ja huono-osaisuuden kasautumista. Osallisuuden edistämisen hyvien käytäntöjen käyttöönotolla on tässä tärkeä paikkansa.

Euroopan sosiaalirahaston kaudella 2014-2020 on rahoitettu kevääseen 2020 mennessä jo noin 350 ESR TL:n 5. hanketta. Hankkeissa kehitetään ratkaisuja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuuden edistämiseen sekä koulutus- ja työllisyyspolkujen löytämiseen. Osallisuuden kokemuksella on laajasti yhteyksiä hyvinvointiin. Löydä lähimmät hankkeet kartalta.

Sokra-koordinaatiohankkeen tehtävä on tukea ESR TL 5:n hanketyötä koko maassa hankkeiden innovoinnista tulosten juurruttamiseen ja levittämiseen saakka koordinaation, tutkimuksen ja viestinnän keinoin. Poikkeusolojen aikana Sokra on mahdollistanut hankkeiden välisen vertaistuen hankekahviloissa ja koonnut tietoa hankkeiden tueksi

Keskeisenä Sokran tehtävänä on etsiä hankkeiden kehittämistyöstä lupaavia osallisuutta edistäviä käytäntöjä, joita kuvataan ja arvioidaan yhdessä hanketoimijoiden kanssa Innokylään. Mallit kootaan teemoittain THL:n Sokran nettisivuille: osallisuuden edistämisen mallit. Arvioituja malleja on kirjattu jo 40 ja ne on jaoteltu 14 eri teeman alle. Malleista löydät hyviä käytäntöjä niin osallisuuden johtamiseen, verkostoivaan työhön, kokemusosaamisen ja yhteiskehittämisen käytäntöihin, kuin myös pelillisyyden, taidelähtöisen toiminnan ja vapaaehtoistoiminnan käytäntöihin. Malleja löytyy myös pitkään työttömänä olleiden ja ihmisten aktiivisuuden tukemiseksi.

  • Malleja työstetään jatkuvasti lisää.
  • Osallisuuden lupaavia käytäntöjä tarkastellaan Sokrassa tutkimusperustaisesti kehitetyn osallisuuden viitekehyksen avulla
  • Osallisuutta edistävän toiminnan kehittämisen apukysymykset ovat vapaasti kaikkien käytössä. 
  • Validoitu osallisuuden kokemusta mittaavaa 10 kysymyksen osallisuusindikaattori on vapaasti kaikkien käytössä. Tietoa sen avulla on kerätty jo mm. kansallisessa Koulutusterveyskyselyssä ja työelämän ulkopuolella olevien parissa erillistiedonkeruuna.Lisätietoa kyselystä.
  • ESR TL:n 5. hankkeille Sokra tarjoaa osallisuuskyselyn hyödynnettäväksi hanketoiminnan vaikuttavuuden arvioimiseksi.
  • Kaikista päättyneistä hankkeista Sokra-koordinaatiohanke kokoaa hankekortit ja liittää niihin hankkeiden julkaisut.  

ESR TL 5 hankekausi alkaa olla lopuillaan. Hankkeita voidaan rahoittaa nykytiedon valossa 8/2023 saakka. Uusi rahoituskausi on käynnistymässä jo ensi vuonna (2021). 

Nyt on aika hyödyntää nykyisen rahastokauden opit uuden valmistelussa ja kehittää opitun pohjalta ratkaisuja tulevalle kaudelle. Uuden rahastokauden sisällöissä osallisuudella tulee olemaan entistä tärkeämpi merkitys osana ohjelmatyötä.

Sokrassa jatkamme yhteistyötä hankkeiden ja sidosryhmien kanssa. Miten voimme tuke juuri sinun hankettasi tai osallisuuden edistämisen kehittämistyötä alueellasi. Ota yhteyttä – pohditaan yhdessä lisää!

Kysy, kerro ja keskustele aiheesta: Sokran edustajana tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

 

LUE LISÄÄ

www.thl.fi/sokra

thl.fi/sokra

Facebook: https://www.facebook.com/sokrakoordinaatio/

Twitter: https://twitter.com/sokrahanke

Tilaa uutiskirje: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtami...

Sokran Etelä- ja Länsi-Suomen Infokirje. Infokirje lähetetään kaikille ESR TL 5 hanketoimijoille. Myös muut voivat tilata kirjeen olemassa yhteydessä tanja.hirschovits-gerz@thl.fi

Tanja Hirschovits-Gerz 2018: Osallisuushankkeet rules! Katsaus ESR:n TL 5:n rahoituksella tehtävään työhön koko maassa. Blogikirjoitus Länsi-Suomen hankehelmet-sivustolla. http://www.lshelmet.fi/profiles/blogs/osallisuushankkeet-rules-tila...

 

 

Katselukerrat: 231

Kommentoi

Sinun tulee olla Länsi-Suomen Helmet:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Länsi-Suomen Helmet

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot