Seinäjoen ammattikorkeakoululle on kehitetty ja pilotoitu mentorointiohjelma Alumnista Mentoriksi – Korkeakouluopinnoista sujuvasti työelämään -hankkeessa. Hanke päättyi, mutta mentorointiohjelma jäi elämään SeAMKissa, aluksi yhtenä uraohjauksen työkaluna JoPo – Jopparilta Polkimille Urasuunnittelussa -hankkeessa.

Projektin alussa pientä mentorointia kaipasivat myös hanketoimijat. Tukea haettiin benchmarkkaamalla Turun yliopiston ja Haaga-Helian ammattikorkeakoulun mentorointiohjelmia. Hyviä malleja hyödyntämällä SeAMK sai oman näköisensä ohjelman, jossa mentoreina toimivat pääsääntöisesti SeAMKin alumnit.  

Ohjelman ideana on tukea valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita työelämään liittyvissä kysymyksissä. Sparrausta tekevät työelämässä vähintään kolme vuotta olleet alansa ammattilaiset. Mentorin kanssa voi vaikka suunnitella jatko-opintoja, purkaa pelkoja työllistymiseen liittyen tai kehittää työnhakutaitoja. Mentorit onnistuivat ohjauksessaan hienosti. Opiskelijat kokivat mm. saaneensa lisää tietoutta työelämästä sekä tukea ja kannustusta urasuunnitteluun. He kertoivat myös oman ammatti-identiteettinsä kasvaneen.

Opiskelijat eivät olleet yksin saamapuolella, vaan myös mentorit olivat tyytyväisiä ohjelmaan. Moni kertoikin kaivanneensa opiskeluaikoinaan vastaavaa toimintaa. Mentorin ohjelman kautta saamia hyötyjä oli erityisesti opiskelijan kautta tullut uusi perspektiivi omaan työhön ja toimintaan. He myös kertoivat oppineensa paljon omasta osaamisestaan kertoillessaan opiskelijalle työstään.

SeAMKin mentorointiohjelman kehitysvaiheet ja tulokset koottiin yksiin kansiin, vastaavien asioiden kanssa painiskelevien hyödynnettäväksi. Mentorifiilistelyä voi käydä katsomassa myös SeAMKin YouTube -kanavalla. Mentorointi on loistojuttu, jota voisi hyödyntää laajemminkin!

Katselukerrat: 109

Kommentoi

Sinun tulee olla Länsi-Suomen Helmet:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Länsi-Suomen Helmet

© 2020   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot