Programperioden 2014–2020 är i full gång med nya projekt och nya ansökningar. Under den här programperioden har EU tydligare än tidigare fokuserat på resultat och en effektiv användning av de medel som finns. För projektens del innebär det att det blir allt viktigare att kunna visa på vilka resultat som projekten leder till och hur resultaten lever vidare efter att projekten avslutats.

Alla som jobbat med projekt vet att verkligheten inte alltid motsvarar projektplanen. Det går inte att förutse allt och det är inte helt säkert att man kan nå alla de målsättningar som man satt upp. Det som däremot har visat sig vara av stor betydelse är den tid man lägger på själva planeringen av projektet och på själva projektplanen. En löst formulerad projektplan som lämnar öppet för många tolkningar när det gäller genomförande och målsättningar resulterar ofta i att projektet blir svårt att genomföra och att resultaten inte alltid blir de önskade. Det blir också lättare för finansiären att ta ställning till och bedöma projektet om projektplanen är klar och logisk.

På Österbottens förbund ger vi följande råd:

  • Projektet ska vara klart fokuserat och gärna innehålla element av försöksverksamhet.

  • Det ska finnas en tydlig koppling mellan problem och lösning.

  • Projektet ska basera sig på ett dokumenterat behov hos målgruppen.

  • Av ansökan ska framgå vilka utfall projektet har som mål. De utfall som eftersträvas ska vara så tydligt formulerade i ansökan att det vid handläggning av ansökan om utbetalning inte kan bli oklart huruvida projektet har genomförts i enlighet med finansieringsbeslutet.

  • Det ska tydligt framgå vilken organisation som ansvarar för det fortsatta arbetet efter avslutat projekt.

Det finns många metoder man kan ta till hjälp när man ska skriva en projektplan. Vi har rekommenderat LFA (Logic Framework Approach) som en metod man kan använda sig av när man arbetar fram sin projektplan. Vilken metod man väljer är inte det viktiga. Det viktiga är att du hittar en metod som du trivs med och som ger dig och din organisation det stöd ni behöver för att ni med hjälp av ett projekt ska nå de resultat ni strävar efter. En bra plan är faktiskt halva jobbet.

Katselukerrat: 152

Kommentoi

Sinun tulee olla Länsi-Suomen Helmet:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

Liity verkostoon Länsi-Suomen Helmet

© 2020   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot