Portaalin kaikkien jäsenten blogikirjoitukset (66)

Lupaavat osallisuuden edistämisen käytännöt ESR TL:n 5 hanketyöstä malleiksi - mallit leviämään ja juurtumaan Sokran tuella

Korona-ajan poikkeusoloissa on erityisen tärkeä pohtia, miten kaikki voidaan pitää mukana yhteiskunnassa, miten ehkäistä eriarvoistumista, köyhyyttä ja huono-osaisuuden kasautumista. Osallisuuden edistämisen hyvien käytäntöjen käyttöönotolla on tässä tärkeä paikkansa.

Euroopan sosiaalirahaston kaudella 2014-2020 on rahoitettu kevääseen 2020 mennessä jo noin 350 ESR TL:n 5. hanketta. Hankkeissa kehitetään ratkaisuja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuuden…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 15. toukokuu 2020 klo 13:30 — Ei kommentteja

Lupaavat osallisuuden edistämisen käytännöt ESR TL:n 5 hanketyöstä malleiksi - mallit leviämään ja juurtumaan Sokran tuella

Korona-ajan poikkeusoloissa on erityisen tärkeä pohtia, miten kaikki voidaan pitää mukana yhteiskunnassa, miten ehkäistä eriarvoistumista, köyhyyttä ja huono-osaisuuden kasautumista. Osallisuuden edistämisen hyvien käytäntöjen käyttöönotolla on tässä tärkeä paikkansa.

Euroopan sosiaalirahaston kaudella 2014-2020 on rahoitettu kevääseen 2020 mennessä jo noin 350 ESR TL:n 5. hanketta. Hankkeissa kehitetään ratkaisuja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työikäisten osallisuuden…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 15. toukokuu 2020 klo 13:30 — Ei kommentteja

Osallisuushankkeet rules! Katsaus ESR:n TL 5:n rahoituksella tehtävään työhön koko maassa

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteissa Suomen haasteena on eriarvoistuminen, väestön polarisoituminen ja huono-osaisuuden kasautuminen. Ongelmat kuten työllisyyden epävarmuus, vammaisten ja muiden osatyökykyisten pääsy työmarkkinoille, terveydenhuollon palvelujen saatavuus, asunnottomuus ja lapsiköyhyys kasautuvat huono-osaisille ryhmille. Osa syrjäytyy kauas työmarkkinoilta, eikä perinteisellä välityömarkkinapolitiikalla ole savutettu toivottuja tuloksia. Uudella Euroopan…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 1. joulukuu 2018 klo 22:00 — Ei kommentteja

Koheesiopolitiikka jatkunee 2021-2027

Komissio antoi 29.5. esityksensä, miten koheesiopolitiikalla vahvistetaan EU:n jäsenmaiden ja niiden alueiden kilpailukykyä. Suomessa esitys otettiin vastaan varovaisen myönteisesti todeten, että se on hyvä pohja jatkoneuvotteluihin EU:n jäsenmaiden kesken.

Esitys on osa vuosien 2021–2027 EU:n rahoituskehysneuvotteluja. Niiden kuluessa päätetään, mihin eurooppalaisiin tavoitteisiin EU:n budjettivarat tulevaisuudessa käytetään.

Lopulliset…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 27. elokuu 2018 klo 13:22 — Ei kommentteja

Tematiska Torsdagar - Nätverksmöten på våren 2018

NTM-centralen i Mellersta Finland, som beviljar strukturfonds finansiering i Västra Finland och Birkalands förbund, arrangerar Tematiska Torsdagar-nätverksmöten för projektaktörer i Västra Finland på våren 2018.

Träffarnas ändamål är att erbjuda råd och sparring för att öka effektiviteten i det egna projektarbetet samt att utöka nätverksarbete mellan projektaktörerna. Du kan komma på plats med en halvfärdig projektidé eller söka hjälp med att förbättra ett pågående projekt. Det…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 9. helmikuu 2018 klo 10:39 — Ei kommentteja

Temaattiset Torstait - verkostokohtaamiset keväällä 2018

Länsi-Suomen RR-ELY ja Pirkanmaan liitto järjestävät länsisuomalaisille hanketoimijoille Temaattiset Torstait- verkostokohtaamisia keväällä 2018. Kohtaamisten tavoite on tarjota neuvoja ja sparrausta vaikuttavuuden lisäämiseksi omassa hanketyössä, sekä verkottaa hanketoimijoita keskenään. Voit tulla paikalle keskeneräisen hankeideankanssa tai hakea apua käynnissä olevan hankkeen edistämiseksi. Tärkeintä on, että voit soveltaa tilaisuuden oppeja tavalla tai toisella heti…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 9. helmikuu 2018 klo 10:20 — Ei kommentteja

Sokra järjesti ESR TL:n 5. hanketoimijoiden treffikiertueen syksyllä 2017 Lännen maakunnisssa

Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL 5) hanke- ja verkostotreffit kokosivat toimijoita yhteen seuraavissa maakunnissa: 26.10.2017 Keski-Suomi (Jyväskylä), 2.11.2017 Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa (Seinäjoki), 23.11.2017 Satakunta (Pori), 28.11.2017 Pirkanmaa (Tampere), 7.12.2017 Varsinais-Suomi (Turku)

 

Hanketreffeille osallistui yhteensä 70 toimijaa. Heistä 60 hankkeiden ammattilaisia ja…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 13. joulukuu 2017 klo 09:45 — Ei kommentteja

ESR-ideahaku ja varsinainen haku/ ESF idéutlysning och ordinarie utlysning

ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen haku 14.12.2017 - 5.3.2018

Keski-Suomen ELY-keskus avaa kaksivaiheisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. 

Ensimmäisessä vaiheessa (1.11.2017 – 11.12.2017) järjestetään ideahaku,…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 30. marraskuu 2017 klo 15:18 — Ei kommentteja

Tulokset esiin!

Merkittävä osa EU:n varoista ohjataan alue- ja rakennepolitiikkaan. Sen avulla voidaan tukea yritysten ja erilaisten organisaatioiden kehittämis- ja investointihankkeita tai vaikkapa ihmisten kouluttautumista. Kehittyneenä maana Suomi saa rakennerahastopotista melko pienen osan, ja edelleen Suomessa…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 19. syyskuu 2017 klo 09:55 — Ei kommentteja

ESR-haku käynnissä 13.6.2017 - 3.10.2017/ ESF-utlysning 13.6.2017 - 3.10.2017

ESR-haku käynnissä 13.6.2017 - 3.10.2017

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi-Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta. Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 24. heinäkuu 2017 klo 11:30 — Ei kommentteja

Sokra-koordinaatio yhteiskunnan rakennemuutoksen keskellä

Sokra-koordinaatiota toteutetaan sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä, hetkessä, jossa  kuntien  ja maakuntien vastuut ja roolit, mutta myös niiden taustalla lepäävä lainsäädätö on aktiivisen muuutoksen kohteena. Muutostuuli pyyhkäisee navakan tuulen voimalla ruohonjuuresta ministeriöön.

Uudistus haastaa  kehittämistyön: ESR TL:n 5. hankkeilla ei muutoksen keskellä ole välttämättä rakenteita, joita vasten palveluita ja toimintaa voisi kehittää ja…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 13. huhtikuu 2017 klo 14:30 — Ei kommentteja

Hankeloistoa vai -toistoa?

Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995 se pääsi osalliseksi EU:n kehittämisrahoituksista. Etelä-Pohjanmaallekin virtasi rahoitusta 5b- eli Manner-Suomen Maaseutuohjelmasta. Etelä-Pohjanmaan liitto oli aloittanut toimintansa vuotta aiemmin ja toimi aluekehitysviranomaisena. Eri viranomaiset myönsivät…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 31. maaliskuu 2017 klo 14:23 — Ei kommentteja

Videokooste ja valokuvia: ESR 60 vuotta/ Videoklipp och foton: ESF 60 år

Euroopan sosiaalirahasto ESR täyttää tänä vuonna pyöreät 60 vuotta. ESR:n tuella on saatu aikaan onnistumistarinoita kautta vuosikymmenien. Sadat tuhannet ihmiset ja kymmenet tuhannet yritykset ja työpaikat ovat Suomen EU-jäsenyyden aikana olleet tavalla tai toisella osallisena ESR-hankkeissa. Vuoden teemaksi onkin valittu ” Investointeja…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 27. maaliskuu 2017 klo 10:27 — Ei kommentteja

Sokran uutisia

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra, tukee Euroopan sosiaalirahaston sosiaalista osallisuutta edistäviä ja köyhyyttä torjuvia toimintalinjan (nk. 5. toimintalinja) hankkeita. Toimintalinja on osa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -rakennerahasto-ohjelmaa.

Seuraavassa alueellisen Sokra-koordinaation kuulumisia ja ajankohtaista asiaa ESR:n Kestävää kasvua ja työtä -ohjelman…

Jatka

Lisännyt Ylläpitäjä Helmet 17. maaliskuu 2017 klo 13:17 — Ei kommentteja

Euroopan sosiaalirahasto täyttää 60 vuotta/ Europeiska socialfonden fyller 60 år

Euroopan sosiaalirahasto ESR täyttää pyöreät 60 vuotta. ESR:n tuella on saatu aikaan onnistumistarinoita kautta vuosikymmenien. Sadat tuhannet ihmiset ja kymmenet tuhannet yritykset ja työpaikat ovat Suomen EU-jäsenyyden aikana olleet tavalla tai toisella osallisena ESR-hankkeissa. Vuoden teemaksi onkin valittu ” Investointeja…

Jatka

Lisännyt Jouni Kytösaari 23. helmikuu 2017 klo 14:03 — Ei kommentteja

Ydinviesti kulkee kaikessa mukana

Yli sata hanketoimijaa Länsi-Suomesta kokoontui 8. joulukuuta 2016 Tampereen Mediapolikseen opiskelemaan vaikuttavan viestinnän keinoja. Tilaisuuden otsikko oli ’Näkyy kuuluu ja vaikuttaa’.

  • Tilaisuuden teesejä olivat mm.…
Jatka

Lisännyt Jouni Kytösaari 20. tammikuu 2017 klo 10:50 — Ei kommentteja

Kansalaislähtöinen toiminta kaupunkialueella - Vipuvoimaa EU:sta?

Sokra-koordinaatio järjesti Kansalaislähtöinen toiminta kaupunkialueilla – vipuvoimaa EU:sta –tilaisuuden 9.9.2016 Tampereella.

”Rahoitusinnotilaisuus” keräsi paikalle noin 50 kansalaistoimijalähtöisestä toiminnasta kiinnostunutta toimijaa ympäri Suomen. Saimme kuulla ELY:n, RAY:n ja Leadereiden näkemyksiä rahoituksesta. Paikalla oli myös loistava, hanketyön asiantuntijaporukka kertomassa moninaisista tavoista toteuttaa kansalaislähtöistä toimintaa ESR TL:n 5. rahoituksella eri…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 13. syyskuu 2016 klo 19:00 — Ei kommentteja

Länsi-Suomen rakennerahastojen uutiskirje

Tutustu uuteen uutiskirjeeseen seuraavan linkin kautta:

Länsi-Suomen uutiskirje

Lisännyt Jouni Kytösaari 31. elokuu 2016 klo 09:30 — Ei kommentteja

Sokran Keski-ja Länsi-Suomen toimintakooste kevät 2016

Sokran aluekoordinaattoreiden työ koostui pääasiassa

hankkeiden virittämisestä,

hanketukityöstä,

sidosryhmä- ja verkostotyöstä sekä

viestinnästä. 

!

Keski- ja Länsi-Suomen aluekoordinaatio kattaa Lännen Rakennerahastoalueen: Keski-Suomen, Pirkanmaan,…

Jatka

Lisännyt Tanja Hirschovits-Gerz 29. kesäkuu 2016 klo 11:00 — Ei kommentteja

Temaattiset Torstait: Hankeideasparraus

Länsi-Suomen RR-ELY käynnistää yhdessä länsisuomalaisten maakuntien liittojen kanssa Temaattiset Torstait: Hankeideasparrauksen.

Hankeideasparraus on vapaaehtoinen apu sinulle, jolla on oivallus syksyn 2016 rakennerahastohakua varten. Idea voi olla täysin uusi tai se voi olla syntynyt jo käynnissä olevan hankkeen kehittämistoiminnan kautta. Osallistujat saavat…

Jatka

Lisännyt Jouni Kytösaari 20. huhtikuu 2016 klo 10:16 — Ei kommentteja

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot