Työttömät

Ohjelma-asiakirja Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 keskittyy työttömien osalta nuoriin ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen. Myös ikääntyneet(yli 54-vuotiaat) ja erityisryhmät kuten maahanmuuttajat, kuuluvat tähän kohderyhmään. Mainitulle kohderyhmälle suunnattujen työvoima- ja yrityspalvelujen laatua ja tarjontaa pyritään hankkeiden kautta parantamaan.

Esimerkkejä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista hankkeista Länsi-Suomessa:

SERPA (Keski-Suomi). Projektin päätavoitteena on saada keskisuomalaisia nuoria ratkaisemaan koulutukseen ja työelämään liittyviä ongelmia itse ja tukea näin nuoria opiskelun sekä työelämän suuntaan. Projektin osatoteuttajina mukana ovat Nuorten Keski-Suomi ry, Äänekosken kaupunki ja kaupungin työpaja sekä Jyväskylän kaupunki ja Nuorten Taidetyöpaja.

Polku X –hankkeen(Pirkanmaa) tavoitteena on luoda uusi malli, jossa mukana olevat organisaatiot pystyvät tarjoamaan erilaisia väliportaan työtehtäviä matalan kynnyksen työpajatoiminnan ja työelämän tai koulutuksen väliin. Tarjotut työt vastaavat kuitenkin tehtäviä työmarkkinoilla tai ne lähestyvät niitä vaiheittain.

Turun Ohjaamo (Varsinais-Suomi). Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka Turun keskustaan, josta nuoret löytävät helposti valtaosan nuorille suunnatuista palveluista samasta paikasta. Turun Ohjaamon toimintaa tukevat aikaisempien vuosien työllisyyden hoidon pilottihankkeet sekä nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontapalvelut, nivelvaiheohjaus perusopetuksesta toiselle asteelle sekä etsivä nuorisotyö. Ohjaamo Turussa on peruspalveluiden alusta, johon nyt tehdyt uudet avaukset juurrutetaan.

Satapolku(Satakunta). Satakunnan ELY-keskuksen koordinoiman sateenvarjohankkeen tehtävä on koota alleen kaikki pitkään työttömänä olleiden, osatyökykyisten ja nuorten työllistymistä edistävät hankkeet ja toimijat osaamisen kehittämiseksi, työnjaon selkiyttämiseksi ja yhteistyön edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on 1. Pitkään työttömänä olleiden, nuorten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden ohjauksen ja työllistymisen edistäminen 2. Välityömarkkinoiden toimijoiden palveluntuottajaroolin täsmentäminen ja ammatillisen osaamisen kehittäminen 3. Työelämälähtöisten koulutusten ja työvoimapalvelujen kehittäminen 4. Viranomaisten, välityömarkkinoiden palveluntuottajien ja kouluttajien/oppilaitosten työnjaon jäsentäminen

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot