Teemat

Teemat liittyvät Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmaan, jossa on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteista.

Ohjelmassa on sekä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa toimintaa.

Toimintalinja 1. Pk-yritysten kilpailukyky (EAKR)

 • Uuden liiketoiminnan luominen
 • Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen (vain Itä- ja Pohjois-Suomessa)
 • Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
 • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

 • Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
 • Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
 • Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)

 • Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
 • Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
 • Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)

 • Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
 • Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)

 • Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot