Nuoret

ESR:n tuella halutaan aikaansaada muutosta erityisesti nuorten (ja yli 54-vuotiaiden) tilanteeseen. Nuoret ovat tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä kohderyhmä.

Esimerkkejä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista nuorille suunnatuista hankkeista:

Turun Ohjaamo (Varsinais-Suomi). Hankkeen tavoitteena on luoda nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelupaikka Turun keskustaan, josta nuoret löytävät helposti valtaosan nuorille suunnatuista palveluista samasta paikasta. Turun Ohjaamon toimintaa tukevat aikaisempien vuosien työllisyyden hoidon pilottihankkeet sekä nuorisopalveluiden tieto- ja neuvontapalvelut, nivelvaiheohjaus perusopetuksesta toiselle asteelle sekä etsivä nuorisotyö. Ohjaamo Turussa on peruspalveluiden alusta, johon nyt tehdyt uudet avaukset juurrutetaan.

Preppaamo-hanke(Etelä-Pohjanmaa) keskittyy pitkäaikaistyöttömien nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja maahanmuuttajien aktivoimiseen työelämään ja oman elämänhallinnan parantamiseen. Osallistavien menetelmien avulla hankkeen aikana, kohderyhmä saa laaja-alaiset eväät tapahtuma- ja kulttuurialan tehtäviin ja mahdollisen polun oman ammatillisen suunnan löytämiseen.

Vauhtia väylälle (Keski-Pohjanmaa). Toisen asteen opiskelijoilla ei usein ole kuvaa ammattikorkeakouluopinnoista alan sisällön ja opiskelun tason osalta. Hankkeen kautta halutaan nopeuttaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden hakeutumista jatko-opintoihin sekä sijoittumista itseä kiinnostavalle alalle niin, että riski jatko-opintojen keskeytymiseen pienenee. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan joustavia opiskelumahdollisuuksia.

Allegro School of Entrepreneurship(Österbotten). Etableringen på arbetsmarknaden bland unga blir allt tuffare. De fasta anställningarna blir färre och arbetsmarknaden projektifieras. Målsättningarna med projektet är att förankra en långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot