Maahanmuutto

Ohjelma-asiakirja Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 mainitsee työttömien osalta myös erityisryhmät kuten maahanmuuttajat. Maahanmuuttajien integroimiseksi kehitetään ja tuotteistetaan kotoutumista edistäviä malleja ja toimintatapoja sekä edistetään palvelujen saatavuutta ja palvelutarpeiden tunnistamista.

Esimerkkejä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista maahanmuuttajahankkeista:

BAANA-hanke(Varsinais-Suomi) vastaa maahanmuuttajien tarpeisiin perustamalla oppilaitos-yritys -yhteistyöllä Turun keskustaan syksyllä 2016 rekrytointipisteen, jonka palvelut ovat suunnattu maahanmuuttajille. Rekrytointipisteessä maahanmuuttajille tarjotaan koulutuksia, neuvontaa ja kannustusta sekä työnhakuun että yrittäjyyteen.

INTEGRA (Keski-Pohjanmaa). Hankkeen mallintama valmennusprosessi vastaa paremmin maahanmuuttajavalmentautujien tarpeita. Malli edistää maahanmuuttajien integraatiota suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisää heidän mahdollisuuksiaan päästä työelämään. Hankkeen kulttuuritulkki antaa palveluohjausta ja toimii välittäjänä maahanmuuttajien ja kantasuomalaisten välillä. Hankkeessa on myös tasa-arvonäkökulma.

Info Gloria (Keski-Suomi). Maahanmuuttajille suunnatut matalan kynnyksen neuvontapalvelut ovat yksi palvelumuoto, joilla tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista Suomeen. Info Gloria - maahanmuuttajaneuvonnan hankkeessa kehitetään ja haetaan ratkaisua järjestää toimivat matalan kynnyksen neuvontapalvelut Jyväskylään ja Keski-Suomeen. Hankkeessa vahvistetaan myös kunnan työntekijöiden monikulttuurista osaamista tarjoamalla toimialakohtaista koulutusta kunnan työntekijöille. Hankkeen tavoitteena on luoda alueelle pysyvät maahanmuuttajien neuvontapalvelut.

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot