Osallisuus

Ohjelma-asiakirjan mukaan osallisuusteemassa tavoitteena on toimenpiteisiin osallistuneiden heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kohderyhmien työ- ja toimintakyvyn parantaminen ja heidän työllisyyspoluilla etenemisen edistäminen. Tuloksena ovat myös hankkeissa toteutetut tehokkaammat ja laadukkaammat palveluprosessit kohderyhmälle.

Esimerkkejä Euroopan sosiaalirahaston rahoittamista osallisuushankkeista:

SUUNTA (Keski-Suomi). Nuorten vanhempien suunta työuralle -hankkeen tarkoituksena on vahvistaa syrjäytymisuhanalaisten nuorten vanhempien työ- ja toimintakykyä, erityisesti työn ja vanhemmuuden yhteensovittamista, vanhemmuutta ja suuntautumista työelämään. Hankkeen tavoitteena on tukea nuorten vanhempien kiinnittymistä työelämään sekä vahvistaa ohjaavan henkilöstön osaamista digitaalisten, toiminnallisten ja terapeuttisten menetelmien yhdistämisessä ja ryhmätoiminnan monipuolistamisessa.

Tesoman miähet (Pirkanmaa). Hanke on työelämän ulkopuolella olevien miesten työ- ja toimintakyvyn parantamisen yhteishanke, joka toteutetaan vuosina 2015 – 2018 Tesoman alueella, Tampereella. Hankkeessa suunnitellaan, toteutetaan ja kehitetään uudenlaisia pitkäaikaistyöttömien miesten tarpeista ja aktiivisuudesta lähteviä työ- ja toimintakykyä, sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä edistäviä matalan kynnyksen palvelumalleja ja toimintamuotoja.

OMAN ELÄMÄN NAINEN (Varsinais-Suomi). Hankkeen kohderyhmänä ovat vammaiset naiset, joilla on oppimisen, ymmärtämisen, kommunikoinnin ja mielenterveyden pulmia, jotka ilmenevät muun muassa käyttäytymisen haasteina. Hankkeen välillisenä kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja TE-palveluiden ammattihenkilöstö, joka saa työpajamallista käyttöönsä uuden palvelumuodon, jonka avulla voidaan lisätä vammaisten naisten työelämävalmiuksien vahvistamisessa ja tukemisessa tarvittavaa osaamista

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot