TYKO, Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen graafisella alalla, Päättynyt

Info

TYKO, Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen graafisella alalla, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.10.2008-30.9.2011

Toiminta-alue:

Rauman, Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnat (Satakunta)

Tavoitteet:

 • Joustavien oppimispolkujen kehittäminen työssäoppimisen ja näyttötutkintojen tukemana sekä nuorisoasteella että aikuiskoulutuksessa graafisella alalla (painoviestinnän alalla).
 • Luotettavamman arviointitiedon kerääminen työssäoppimisesta tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.
 • Naistyöpaikkojen lisääminen.
 • Toimivan ja tiiviin alan yhteistyöverkon luominen koko Satakunnassa graafisella alalla.
 • Työssäoppimisen suunnitelmallisuuden tehostaminen.
 • Osaavan alan opetushenkilöstön täydennyskoulutus.

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Painoviestinnän alan työelämään siirtymisvaiheessa olevat opiskelijat painotekniikan koulutusohjelmassa
  • Aikuiskoulutuksen kautta tulevat perustutkintoja ja ammattitutkintoja suorittavat opiskelijat
  • Täydennyskoulutusta hakevat henkilöt
  • Alan yrityksissä toimiva henkilöstö
  • Ammattitutkintojen arvioijaryhmä
 • Toissijaisesti
  • Alan yrityksien johto
  • Oppilaitoksen projektiin osallistuvat opettajat ja hallinto
  • Oppilaitokseen hakeutuvat opiskelijat

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Länsirannikon Koulutus Oy/ Winnova

Puh. 02 85937

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

>>Projektin kotisivulle

(asiasanat: Koulutuksen kehittäminen, Koulutuksen työelämälähtöisyys, yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Asiakaspotentiaalikartoitus toteutettiin, potentiaalisia yhteistyöyrityksiä 25/70:stä

 • työssäoppimista yli 40 % piti tärkeänä yhteistyömuotona
 • täydennys- ja lisäkoulutusta ja näyttötutkintoja 25 %
 • työpaikkaohjaajakoulutusta 15 % (33 % ei tärkeänä)
  • Toteutuneet työpaikat 13 (naisia 3), suoritettuja tutkintoja 55 (naisia 28)
  • Toiminnan arviointitutkimus tuki asiakaspotentiaalikartoitusta
  • Joustavat koulutusrakennemallit ja työssäoppimisvalmennus otettiin käyttöön
  • Opettajien ja yritysten täydennyskoulutukset toteutuivat suunnitelman mukaan
  • Painoviestinnän tutkintotoimikunta myönsi haetut näyttötukintojen järjestämisluvat
  • Ennakointikamari vakiintui tiiviimpänä yhteistyöfoorumina

Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen järjestäminen WinNovassa on ollut mahdollista tammikuusta 2011 alkaen painoviestinnän perustutkintoon sekä painajan ja jälkikäsitelykoneenhoitajan ammattitutkintoihin.

Asiakaspotentiaalikartoituksella laajennettiin yhteistyökumppaneiden määrää Satakunnassa. Koulutuksen järjestäjänä painoviestinnän koulutuksen tunnettavuutta lisättiin pohjoisen Satakunnan suuntaan mm. tiedottamisella Internetissä ja paikallisissa lehdissä sekä ysimessuilla.


Työssäoppimisen sujuvuutta ja toimivuutta on kyetty ja kyetään edelleenkin arvioimaan jopa siten, että vertailevaa tietoa on dokumentoitu Satakunnan lisäksi myös valtakunnallisesti. Projektiyhteistyönä on aloitettu työpaikaohjaajakoulutuksen suunnittelu osana tutkinnon näyttösuorituksia sekä palautteen hankinta ja vuorovailutuksen lisääminen sosiaalisen median avulla.


Työpajaohjaamista eli työssäoppimista oppilaitoksessa kokeiltiin ja se on tarkoitettu opiskelijoille, joilla työssäoppimisen valmiudet eivät aivan riitä työelämään. Työpajaohjausta käytettiin erilaisten oppijoiden ohjaamiseen sekä tutkintoa täydentävien suoritusten paikkaamiseen työssäoppimalla. Yksi tärkeä työpajaohjauksen tarkoitus on asiakastöiden muodossa tutustuttaa ja perehdyttää opiskelijoita yrittäjyyden ja palvelutoiminnan toimintakulttuuriin.


Opettajien osaamista kartutettiin mm. värinhallinta- ja painosimulaattorikoulutuksilla sekä perehtymisellä uusimpaan graafisen alan tuotanto- ja viestintätekniikkaan (Ipex2010). Kaksi opettajista suoritti NTM-koulutuksen. Yksi opettajista suoritti näyttötutkintotoiminnan johtamiskoulutuksen. Lisäksi opettajat aloittivat painopinnanvalmistajan ammattitutkintokoulutuksen 2011.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla TYKO, Työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen graafisella alalla, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot