ELÄMYS: Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla, projekti, Päättynyt

Info

ELÄMYS: Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla, projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.6.2009-31.5.2011

Toiminta-alue: Satakunta

Tavoitteet:

 • Parantaa osallistujien kykyä johtaa itseään
 • Vahvistaa osallistujien yrittäjyysmotivaatiota
 • Vahvistaa osallistujien kasvumotivaatiota
 • Auttaa osallistujia tunnistamaan kasvumahdollisuuksia
 • Kehittää osallistujien verkostoja

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti:
  • Satakuntalaiset naisyrittäjät, erityisesti kasvupotentiaalia omaavat naisyrittäjät
 • Toissijaisesti:
  • Kehittämisorganisaatiot
  • Satakunnan elinkeinoelämä
  • Oppilaitokset
  • Hankkeen toteuttajaorganisaatiot
  • Yrittäjäjärjestöt

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö

Puh. 02 333 51

Linkit:

Hanketoteuttajan kotisivulle

Projektin kotisivulle

(Asiasanat: Luovat alat, Naisyrittäjä, Päättynyt, Verkostoituminen, Yrittäjyys, Yritysten kasvu ja kilpailukyky)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 11, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Lisätietoa julkaisussa Toiminnallinen ja taidelähtöinen yrittäjävalmennus

 • Tutkimuksen tuloksena syntyneet tutkimusabstraktit ovat hyvä väline arvioida hanketta ja levittää hankkeen tuloksia
 • Hankkeen yksityiskohtaiset tilannekuvaukset hyvä tapa seurata hankkeen tavoitteiden toteutumista
 • Jo hankkeen aikana on hyvä levittää kokemuksia
 • Hankkeen pitkäkestoisuus (2v) on hyvä käytänne
  • toteutettiin 12 elämyksellistä ja 7 toiminnallista työpajaa,kukin kestoltaan n. 4h. Koko päivän koulutuksiin olisi todennäköisesti ollut vaikeampi irrottautua
 • Hankkeeseen osallistuneet yrittäjät olivat kiinnostuneita itsensä kehittämisestä ja haluavat jatkossakin lisää tietoa ja työkaluja kehittää itseään ja toimintaansa
 • Ryhmän vertaistuki vahvisti osallistujien motivaatiota toimia ja kehittyä yrittäjänä. Se myös kannusti tarttumaan kasvun haasteisiin.
 • Elämäkertatyöskentelyn kautta osallistujat tulivat tietoisemmiksi kasvuun liittyvistä odotuksistaan, oletuksistaan ja esteistä
 • Elämyspäivä -seminaarissa kokeiltavana olleet elämysmenetelmät raportoitiin ja niitä on esitelty eri konferensseissa ja seminaareissa. Lisäksi raportissa pyritään mallintamaan käytettyjä elämyksellisiä tai toiminnallisia menetelmiä. Elämysmentelmiä sovelletaan opetuksessa ja niitä on jo esitetty uusien hankesuunnitelmien sisältöihin

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla ELÄMYS: Oman johtajuuden ja liiketoiminnan kehittäminen elämyksellisten menetelmien avulla, projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2022   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot