Varhainen puuttuminen ikääntymisen ja riippuvuuden yhteisvaikutukseen elämässä paikallisen yhteistyön avulla, VIRE2 -projekti, Päättynyt

Info

Varhainen puuttuminen ikääntymisen ja riippuvuuden yhteisvaikutukseen elämässä paikallisen yhteistyön avulla, VIRE2 -projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 15.12.2009-30.6.2012

Toiminta-alue: Porin seutukunnat (Satakunta)

Tavoitteet:

 • Ikääntymistä, ravitsemusta ja riippuvuutta koskevan ajankohtaisen tietouden yhdistäminen ja jalostaminen kansankielelle.
 • Kansakielisen oppaan jakaminen käytännön toimijoille ja sen kehittäminen prosessimaisen arvioinnin avulla.
 • Ajankohtaisen alojen (ikääntyneiden hoivatyö, päihdetietous, ravitsemus) tieteellisen tiedon jalostaminen kaikkien käyttöön kansankielelle.
 • Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen paikallisesti ikääntyneiden ja riippuvuuksien hoito- ja hoivatahojen kesken. Tietoteknisen osaamisen vahvistaminen yhteisen verkko-oppimisalustan käyttämisen avulla (Moodle). Tietoteknisten taitojen vahvistaminen käytännön työntekijöillä hoito- ja hoivasektorilla (kotihoito, yhdistysten vapaaehtoiset).

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Ikääntyneet päihteidenkäyttäjät ja heidän läheisensä
  • Työntekijät, jotka toimivat kotihoidossa, päihdehuollossa (3. sektori) ja vammaishuollossa
  • Kolmannen sektorin vapaaehtoistyöntekijät, jotka toimivat päihdehuollossa
  • Yksinasuvat ikääntyneet, joilla ei ole toimintakykyä tukevaa tai ylläpitävää sosiaalista verkostoa
  • Kaikki yhteistyötahot, jotka ovat kiinnostuneita verkko-osaamisen lisäämisestä ja päihdetyön
   kehittämisestä paikallisen yhteistyöverkoston avulla
 • Toissijaisesti
  • WinNovan sosiaali- ja terveysalan aikuiskoulutuksen opettajat ja opiskelijat joiden tietotaito
   ohjauksessa ja projektin yhteistoiminnallisesta läpiviennistä kasvaa tiivin työelämäyhteistyön
   kautta
  • Hoidettavina olevat henkilöt (kotihoito, päihdehuolto, omaishoitajan hoidettavat), jotka saavat
   kokonaisvaltaisempaa hoitoa ja ongelmatilanteisiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa
  • Projektinhallinnan hiljaisen tiedon siirron kohteena ovat toteutuksessa mukana olevat tahot
  • Keskinäisen osaamisen jakaminen verkossa ja yhteispalavereissa rikastaa jokaisen osallistujan
   omaa osaamista.

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Länsirannikon Koulutus OY, WinNova

Puh. 02-6235000

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

>>Projektin kotisivulle

(asiasanat: Koulutuksen työelämälähtöisyys, Innovaatioverkostot)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Ikäihmisten liiallinen alkoholinkäyttö on Suomessa kasvava ongelma, jonka taustalla ovat mm. väestön ikääntyminen ja alkoholikulttuurin muutos, eli alkoholin käyttö on selvästi arkipäiväistynyt. Silti puuttuu toimintatapoja ja malleja siitä miten kohdataan iäkäs päihdeongelmainen ja tunnistetaan oikeat menetelmät ja reitit asiakkaan hoitoonohjauksessa. Hanke kokonaisuudessaan on vastannut tarpeellisiin asioihin ja jo aivan projektin aluksi teema sai kiinnostusta ja asia koettiin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi.Vanhustyöntekijöitä ei ole koulutettu kohtaamaan päihdeongelmaisia, eikä päihdehuoltojärjestelmä ota huomioon ikääntyneen asiakkaan erityispiirteitä. Tähän tarpeeseen pyrittiin vastaamaan Vire2 - hankkeen avulla. Hankkeen aikana luotiin toimiva yhteistyöverkosto ja tavoitteena oli, että kaikki ikääntyneiden ihmisten kanssa toimivat osaavat ohjata päihdeongelmaisen oikeaan paikkaan. Verkoston yhteistyö on ollut tiivistä ja tuloksena yhteisten käytäntöjen lisäksi on ollut mm. kotipalvelukäyntien kehittäminen ja ammattilaisten yhteistyön ja osaamisen vahvistuminen.


Monet asiat ovat menneet hyvään suuntaan, vaikkakin haasteita vielä on. Myös ennaltaehkäiseviä toimia on vaikea toteuttaa. Hankkeen sisältö ja teema olivat hyvin laajat ja niihin liittyy tekijöitä, joihin hankkeella ei voitu vaikuttaa. Toisaalta hankkeen oli tarkoitus olla työväline, jolla tärkeät asiat saadaan keskustelun kohteeksi. Ikääntyneiden päihteidenkäyttäjien määrän arvioidaan tulevaisuudessa lisääntyvän ja tämä näkyy myös terveydenhuollossa ja sen kustannuksissa. Pienetkin kehittämistoimet voivat ajan myötä vaikuttaa myös tähän haasteeseen. Ei pelkästään taloudellisen hyödyn kautta, vaan myös inhimillisestä näkökulmasta ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Varhainen puuttuminen ikääntymisen ja riippuvuuden yhteisvaikutukseen elämässä paikallisen yhteistyön avulla, VIRE2 -projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot