Info

Työpaja Focus, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.8.2008-31.7.2011

Toiminta-alue:

Seinäjoen ja Suupohjan seutukunnat (Etelä-Pohjanmaa)

Tavoitteet:

 • Nuorten aktivoituminen ja motivoituminen niin, että he esimerkiksi hakeutuvat itselleen sopivaan koulutukseen tai suorittavat meneillään olevan koulutuksensa loppuun.
 • Rakentaa paikalliseen ja alueelliseen palvelurakenteeseen sopiva, asiakaslähtöinen tukiverkkotoimintamalli, mikä perustuisi moniammatilliseen yhteistyöhön ja nuorten tarvitsemien palvelujen ja tukitoimien yksilöllisiin ratkaisuihin sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilanteen havaitsemiseen riittävän ajoissa.

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Perusopetuksen viimeisellä luokalla olevat heikosti menestyvät tai muuten syrjäytymisvaarassa olevat oppilaat
  • Yhteishaussa hakematta jättäneet tai ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret
  • Opintonsa keskeyttäneet sekä muut toisella asteella opiskelevat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä heidän perheensä, jotka tarvitsevat moniammatillista ja räätälöityä erityistukea koulutukseen tai työelämään siirtymisessä tai koulutuksessa jaksamisessa
  • Koulutuspolulla olevat tai koulutuspolkua suunnittelevat romaninuoret, joiden voidaan olettaa hyötyvän projektista ja projektissa käytetyistä menetelmistä
  • Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka ovat tällä hetkellä esim. vankilassa tai laitoskuntoutuksessa tai avokuntoutuksessa ja tarvitsevat elämäntilanteen ja koulutusmahdollisuuksien kartoittamista, palveluohjausta sekä muuta erityistukea koulutus- ja urapolun suunnitteluun
 • Toissijaisesti
  • Peruskoulu
  • Nuorisotoimi
  • Sosiaali- ja terveystoimi
  • Toisen asteen oppilaitokset
  • Työvoimatoimisto
  • Kela
  • Työnantajat (yritykset, yhdistykset jne.)
  • Muut toimijat, kuten poliisi, kirjasto ja seurakunta

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Puh. 06 241 320 00

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Palveluohjaus, Nuoret, Työllistäminen)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 18, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Aloittaneista ennen projektia oli työttömänä 78 henkilöä (64,5 % aloittaneista). Työttömistä pitkäaikaistyöttömiä oli yhteensä 13 henkilöä. Aloittaneista työvoiman ulkopuolella oli 41 henkilöä ja heistä 18 henkilöä oli koulutuksessa/opiskelemassa. Kaksi henkilöä oli projektin aloittamishetkellä töissä. Aloittaneista henkilöistä 78 henkilöllä (64,5 % aloittaneista) oli suoritettuna korkeintaan perusasteen koulutus. Näistä kahdella oli perusasteen koulutus jäänyt kesken. Keskiasteen koulutuksen oli suorittanut 42 henkilöä ja yksi henkilö oli suorittanut korkea-asteen koulutuksen.
Romaneja projektissa oli mukana yhteensä 18 henkilöä, mikä oli 14,9 % kaikista projektiin osallistuneista.
Aloittaneista 69,4 % (84 henkilöä) oli alle 25-vuotiaita. Yhteensä 32 henkilöä (26,5 % aloittaneista) oli 25-44 -vuotiaita. Viisi henkilöä oli yli 45-vuotiaita.

Uusien työpaikkojen osalta tavoitteeksi oli kirjattu viiden (5) työpaikan saaminen projektin keston aikana. Tämä tavoite ylitettiin reilusti, sillä projektissa saatiin uusia työpaikkoja yhteensä 28, joista jopa 22 paikkaa oli yrityksiin.

Projektin osallistujat hakivat projektissa ollessaan yhteensä 63 koulutukseen ( esimerkiksi perus- tai ammattitutkintoon johtavaan koulutukseen 35). Projektin aikana suoritettiin kolme ammatillista tutkintoa. Tavoitteena suoritettujen tutkintojen osalta oli viisi, mikä näin ollen ei täyttynyt. Tavoite osoittautui liian suureksi ottaen huomioon kohderyhmän sekä projektin keston.

Projektin laadullisina tavoitteina oli muun muassa projektin mukana olevien nuorten voimaantuminen ja motivoituminen niin, että heidän kiinnostus ja valmiudet vaikuttaa omaan elämäänsä ja tulevaisuuteensa vahvistuisivat ja lisääntyisivät. Edellä mainittu tavoite saavutettiin hyvin, joskaan ei kuitenkaan kaikkien nuorien osalta. Voimaantuminen ja motivoituminen näkyi mm. nuoren parempana sitoutumisena sovittuihin asioihin, hänen hakeutumisena kouluihin sekä siinä, että nuori suoritti aikaisemmin aloittamansa koulutuksen loppuun.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Työpaja Focus, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot