Info

TYÖKE – Työelämälähtöinen koulutusmalli, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.4.2009-31.5.2012

Toiminta-alue:

Porin ja Pohjois-Satakunnan seutukunnat (Satakunta)

Tavoitteet:

 • Opiskelijoiden ammatti-identiteetti saa vankemman lähtökohdan
 • Opiskelu on mielekästä teorian ja käytännön integroituessa toisiinsa
 • Opiskelijoiden motivaatio kestää koulutuksen loppuun asti, keskeyttämiset vähenevät
 • Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja työelämän kesken lisääntyy ja syvenee
 • Työpaikkaohjaajien ohjaustaidot syvenevät
 • Hiljainen tieto siirtyy tuleville ammattilaisille
 • Opettajien ja opiskelijoiden konkreettinen apu työpaikoilla
 • Opettajien työelämätuntemus lisääntyy
 • Opettajien opetusmenetelmällinen osaaminen lisääntyy ja monipuolistuu

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Sosiaali- ja terveysalan opettajat
  • Alan työpaikkojen henkilöstö
  • Itse lähihoitajakoulutus
 • Toissijaisesti
  • Alan opiskelijat
  • Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakouluttajien verkosto

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Puh. 02- 623 5000

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

>>Projektin kotisivulle

(asiasanat: Koulutuksen kehittäminen, Työelämäyhteistyö, Koulutuksen työelämälähtöisyys)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 18, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Projektin tavoitteet konretisoituvat kehitetyssä koulutusmallissa, jossa hyödynnetään työpaikka oppimisympäristönä. Koulutusmalli pilotoitiin yhteistyössä työelämän kanssa kahdella eri lähestymistavalla Porin ja Harjavallan mallilla. Harjavallan koulutusmallissa opettaja on opiskelijoiden kanssa työpaikoilla opettamassa opetussuunnitelman mukaisia asioita. Koulutusmallissa työpaikka toimii luokkahuoneena. Porin koulutusmallissa osa oppilaitoksessa tapahtuvasta lähiopetuksesta on siirretty työelämäoppimisjaksoille (TEO). TEO -jaksojen määrä vaihtelee tutkinnon osittain 4-9 viikkoon. Oppimista suunnataan ja tuetaan ohjauksen sekä strukturoitujen portfolioiden avulla.

Pilotoiduissa koulutusmalleissa tavoitteena on yhdistää teoreettinen tietämys, käytännön tietotaito ja itsesäätelytieto joustavaksi toiminnaksi. Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ohjasivat työpaikkaohjaaja ja opettaja. Oppimista tuettiin myös kirjallisten tehtävien (esim. portfoliot, oppimistehtävät), keskusteluiden ja palautepäivien avulla. Koulutusmalleissa korostuu kokemuksen kautta ja ongelmalähtöinen oppiminen, joihin pyritään saamaan merkitys ohjauksen, teoreettisen opiskelun ja omien pohdintojen kautta.

Projektin tuloksena saatiin kehitettyä ja pilotoitua työelämälähtöinen koulutusmalli (Harjavallan ja Porin koulutusmallit) lähihoitajakoulutukseen yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan työyksiköiden kanssa. Järjestetiin opettajien ja työpaikkaohjaajien koulutusta. Opettajien koulutuksen avulla pyrittiin kehitetämään opetusmenetelmiä ja pedagogisia taitoja niin, että työpaikalla tapahtuva opetus voidaan toteuttaa. Työpaikkaohjaajien koulutuksen tavoitteena oli lisätä työpaikkaohjaajien ohjaus- ja arviointitaitoja ja kehittää työpaikkoja oppimisympäristöinä. Suunniteltiin tutkintokohtainen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma, jossa pääpaino on työelämässä tapahtuvassa oppimisessa ja opiskelijan oppimisprosessissa.

Projektin toiminnasta tehtiin ulkoinen arviointi. Arvioinnin tulosten perusteella TYÖKE-hanke on onnistunut vähintäänkin kohtuullisesti sille asetetuissa tavoitteissa. TYÖKE-hanke nähdään sen sidosryhmien keskuudessa hyödyllisenä, muun muassa koska se kykenee vastaamaan moniin lähihoitajakoulutuksessa kriittisimpiin haasteisiin. Tällaisina nousi arvioinnin aikana työelämän ja oppilaitoksen välisen yhteistyön kehittäminen sekä teoreettisen ja käytännöllisen oppimisen yhdistäminen. Lisäksi esille nousi muun muassa työelämän ja koulutuksen yhteen sovittaminen, vuorovaikutustaitojen ja käytännön työtehtävien oppiminen aidoissa asiakastilanteissa, opiskelijan tutustuminen monipuolisesti erilaisiin työyhteisöihin ja työkulttuureihin sekä ajan hermolla pysyminen. Opiskelijoihin kohdistuvia hyötyjä olivat muun muassa työelämävalmiuksien paraneminen, työelämään liittyvien pelkojen väheneminen ja runsaan käytännön harjoittelun myötä motivaation lisääminen (useimmilla opiskelijoilla).

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla TYÖKE – Työelämälähtöinen koulutusmalli, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot