Info

Treenataan –projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle

 

Toiminta-aika: 1.9.2008-30.6.2011

Toiminta-alue: Kannus ja Kokkola

Tavoitteet:

 • Jo maassa oleville sekä myöhemmin tuleville työperusteisille maahanmuuttajille
  • uusia räätälöityjä tukipalveluita työhön mm. työyhteisöön sopeutumiseksi ja työssä selviämiseksi
  • uudentyyppisiä tukipalveluita edistämään maahanmuuttajien arkeen kotoutumista
 • Luoda ohjauksellinen toimintamalli työssäoleville maahanmuuttajille
  • jonka avulla tuetaan ja edistetään maahanmuuttajan kotoutumisprosessia
  • hyödyttää myös työnantajaa ja työyhteisöä
  • hyödynnettävissä projektin päättymisen jälkeen

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti:
  • Työperusteiset maahanmuuttajat sekä heidän perheenjäseneensä
  • Työssä olevat muut maahanmuuttajat
 • Välillisesti:
  • Maahanmuuttajia työllistäneet työnantajayritykset ja kaupunki

Hanketoteuttaja:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Yhteystiedot:

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä/Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola

Puh. 06-825 0000

Sposti: info@kpakk.fi

Linkit:

http://oviaukikokkolaan.wordpress.com

www.kpakk.fi

(Asiasanat: Kotouttaminen, Maahanmuutto, Sosiaalinen media, Yritysyhteistyö, Innovaatioverkostot)

Sivusto: http://oviaukikokkolaan.wordpress.com
Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 11, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Hyvät käytännöt ja havainnot:

 1. Kotoutumisen yksilöohjaus
  1. projektin tarjoama yksilöllinen apu vastasi maahanmuuttajien todelliseen tarpeeseen
  2. voitiin vastata nopeasti maahanmuuttajan erilaisissa tilanteissa kokemiin tuen tarpeisiin
   1. erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa, jolloin suomen kielen taito on erittäin puutteellinen ja jolloin on hoidettavana paljon arkeen, työelämään ja viranomaisiin liittyviä asioita
 2. Kielenoppimisen ohjaus/tuki
  1. ohjauspalvelun yhdistäminen varsinaiseen kielikoulutukseen oli toimiva ratkaisu ja edisti ohjaukseen sitoutuneiden osallistujien kielenoppimista
  2. tärkeää pystyä eriyttämään eri tasoryhmille/pienryhmille
   1. taataan yksilöllinen kielenoppimisen tuki
  3. myös maahanmuuttajien perheenjäsenille
   1. muiden kielikoulutusmahdollisuuksien puuttuessa myös he pääsivät nopeasti kielenoppimisessa alkuun ja saivat ohjausta kielenopiskelun jatkamista varten
 3. Portaali
  1. luotiin helpommalla suomen kielellä tuotettu kotoutumisen tieto- ja ohjausportaali, joka kokoaa olennaisen tiedon samaan paikkaan Linkki portaaliin
   1. otettu erityisesti huomioon alueellinen näkökulma
   2. hyödyttää kaikkia maahanmuuttajia
   3. maahanmuuttajien parissa työskenteleville myös hyödyllinen työkalu
   4. palvelee ohjaustarvetta myös projektin päättymisen jälkeen Tähän tulee linkki Tsemppiä -projektin esittelysivulle
 4. Sosiaalinen media ohjauksen välineenä
  1. pilotoitiin malli, jossa ohjauksen välineinä käytettiin ryhmäblogia ja osallistujan henkilökohtaista blogia
   1. toimi erittäin hyvin kielitaidoiltaan edistyneempien ja  blogin teknisen käytön hallitsevien maahanmuuttajien kielenoppimisten ohjauksessa
   2. soveltuu erityisesti etäällä asuville ja työssä oleville maahanmuuttajille, koska sitä ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan
   3. Facebook -yhteisö ohjaukseen, tiedottamiseen ja verkostoitumiseen (vaikkakin vaatii edelleen kehittämistä)
  2. maahanmuuttaja ei ole vain tiedon vastaanottaja, vaan hän on itse aktiivinen tiedon jakaja tai tuottaja sekä aktiivinen osallistuja

Suositukset:

 • luodun portaalin ja Facebook -yhteisön hyödyntäminen ja jatkokehittäminen jatkossa
 • Facebook -yhteisön mahdollisuuksia tiedottamisessa voitaisiin hyödyntää myös kaupungin ja koulutusyhtymän maahanmuuttajatyöntekijöiden verkostoissa
 • portaali voitaisiin siirtää esim. blogialustalle, jolloin se
  • saisi sosiaalisemman luonteen
  • mahdollistaisi vuorovaikutuksellisuuden
 • tärkeää turvata Treenataan -projektin mallin kaltainen yksilöohjaus, jotta maahanmuuttajien 
  • kotoutumiset etenevät ripeästi
  • sitoutumiset alueelle ja työpaikkoihin saadaan turvattua

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Treenataan –projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot