Info

TIKAPUU-projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle

  

Toiminta-aika: 1.11.2009-30.6.2012

Toiminta-alue: Pori (Satakunta)

Tavoitteet:

 • Lisätä nuoren elämän ja arjen hallintaa ja kehittää työ- ja kouluelämässä vaadittavia taitoja.Tavoitteena on hakeutua työpajajakson jälkeen työelämään tai opiskelemaan tai palata omiin opintoihin.
 • Tuottaa uusi ratkaisukeskeinen toimintamalli vaihtoehtona nuorten työpajatoimintaan. Tavoitteena olisi projektin loppumisen jälkeen liittää se osaksi Winnovan perustoimintaa.

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • 17-34 -vuotiaat nuoret. He koostuvat koulunsa keskeyttäneistä tai keskeyttämisuhan alaisista, syrjäytyneistä tai syrjäytymisuhan alaisista, työttömistä, sekä vajaakuntoisuuden vuoksi tukea tarvitsevista henkilöistä.
   Osallistujan tulee itse haluta muutosta elämäntilanteeseensa ja heidän tulee sitoutua määräaikaiseen työpajakoulutusmuotoon.
 • Toissijaisesti
  • Porilaiset kulttuurijärjestöt ry / OTSO
  • Porin kaupungin Työllisyysyksikkö/TYP/nuorten työpajat
  • Satakunnan Työklinikka
  • Winnova
  • Peruspalvelut/päihde- ja mielenterveysyksiköt
  • Porin kaupungin tekninen palveluksekus / Toimintayksikkö Annis
  • Porin Klubitalo Sarastus / Klubitalolta Työuralle –projekti

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Länsirannikon koulutus Oy WinNova

Puh. 02-6235000

 

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Nuoret, Tuotantokoulu, Välityömarkkinat, Yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Projektin aikana luotiin työpainotteinen toimintamalli, joka perustui ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan sekä laadittiin toiminnallisista harjoituksista julkaistava työkalupakki. >>Työkalupakki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jokaiselle työpajalle tulevalle nuorelle laadittiin henkilökohtainen etenemissuunnitelma minkä pohjalta tehtiin joustavasti aikataulut ja työmenetelmät henkilön omia tarpeita mukaillen. Työpajalla selvitettiin nuoren kiinnostuksen kohteita, hyödynnetään hänen omia vahvuuksiaan, tehdään yhdessä nuoren kanssa tulevaisuudensuunnitelmia ja annettiin avaimia niiden toteuttamiseen. Työapajalla nuorta ohjattiin erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla suunnitelmallisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja itsenäiseen työntekoon. Harjoitusten avulla nuoren ongelmanratkaisutaidot kehittyivät ja hän sai onnistumisen kokemuksia sekä oppi arvioimaan omaa toimintaansa ja sen seurauksia. Pajapäiviin on kuulunut paljon myös alueen kulttuuri-, koulutus- ja yritysmaailmaan tutustumista. Ratkaisukeskeisen työotteen mukaisesti pajatoiminnassa keskityttiinjo toimiviin asioihin, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sekä ajateltiin, että jokainen ihminen kantaa mukanaan oman muutoksensa avaimia. Työmenetelminä olivat sekä yksilö- että ryhmätyönmenetelmät.

Työpajalla oli mahdollista suorittaa opintoviikkoja, mitkä voidaan mahdollisesti nuoren tulevissa opinnoissa hyväksilukea eli puhutaan osaamisen tunnustamisesta. Opintoviikot jaettiin kahteen kokonaisuuteen, arjen hallintaan ja käden taitoihin. Arjen hallinnassa harjoiteltiin vuorovaikutustaitoja, itsetuntemusta, mietittiin terveellisen elämän lähtökohtia sekä tehtiin viikoittain ruokaa. Käden taitoihin kuului mm. kudontaa, huovutusta, kankaankuviointia, ompelua, massatöitä ja erilaisia luovia kädentaitoja vaativia harjoituksia. Kaikkien toimintojen taustalla oli tavoite nuoren elämänhallinnan taitojen vahvistamisesta. Nuori sai pajajakson jälkeen todistuksen suoritetuista opintoviikoista.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla TIKAPUU-projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot