Sirius – nivelvaiheohjaus/handledning i övergångskedet, Päättynyt

Info

Sirius – nivelvaiheohjaus/handledning i övergångskedet, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.3.2008-31.12.2010

Toiminta-alue:

Vaasan ja Kyrönmaan seutukunnat (Pohjanmaa)

Tavoitteet:

 • Hakea ratkaisua peruskoulu-, ammattiopisto- tai lukio-opintonsa keskeyttävien nuorten vähentämiseksi oppilaitos-työpaja -yhteistyön kautta
 • Löytää ratkaisu niiden nuorten löytämiseksi ja rekrytoimiseksi, jotka ovat nykyisen palveluverkoston ulkopuolella

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Ammattiopistossa, perusopetuksen yläkoulussa sekä lukiossa opiskelevat keskeyttämisuhan alla olevat nuoret
  • Opintonsa keskeyttävät ja vailla opiskelu-, työ- tai työharjoittelupaikkaa olevat nuoret
  • Viranomaisten, opetustoimen, nuorisotoimen ja työpajan palvelujen ulkopuolella olevat nuoret
 • Toissijaisesti
  • Ammattiopistot, peruskoulut ja lukiot Vaasan alueella
  • Työvoima- ja sosiaalitoimi
  • Terveydenhuolto

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Jupiter -säätiö

Puh. 06-325 4600

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Nuoret, Välityömarkkinat)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Jupiter-säätiössä toimiva oppilasvalmennus ja Kyrönmaan työpaja Arpeetin pajakoulun tavoitteena oli tarjota vaihtoehtoinen tapa suorittaa osia opinnoistaan työpajalla niille nuorille, joihin oppilaitosten opiskelijahuollolliset toimenpiteet eivät enää riitä tarjoamalle heille paikka, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet kokonaisvaltaisemmin kuin oppilaitoksessa sekä luoda vaihtoehtoinen polku, joka tukee peruskoulu- tai ammatillisen perustutkinnon saavuttamista. Sisällöltään vaihtoehtoinen polku oli hengähdys- tai motivointijakso, opiskelukykyisyyden parantamisjakso tai opintojen suorittamista.

Jupiter-säätiön ja Resurscenret Föregångarnan nivelvaiheohjaajien toimesta hankkeen aikana autettiin yhteensä 227 nuorta löytämään jatkopolkuja ja selkeyttämään omia tulevaisuuden suunnitelmiaan. Tämän lisäksi Jupiter-säätiössä kehitettiin yhteistyössä hankkeen nivelvaiheohjaajan ja etsivän nuorisotyön hankkeen kanssa Kesävalmennus, joka on tarkoitettu perusopetuksen päättäville nuorille, jotka perusopetuksen oppilashuoltohenkilöstö kokee olevan sitä riskiryhmää, jotka tulevaisuudessa tulevat keskeyttämään opintonsa tai jäävät ilman opintopaikkaa. Kesävalmennuksen on ennaltaehkäistä keskeyttämisiä tarjoamalla tälle kohderyhmälle ryhmätoimintaa kesälle perusopetuksen ja toisen asteen opintojen väliin. Kesävalmennukseen osallistui yhteensä kahden kesän aikana 37 nuorta.
Hankkeen aikana nivelvaiheohjaajien toimenkuvat muodostuivat osaksi Vaasan nivelohjausmallia ja sai osakseen pysyvän jalansijan palveluverkostossa.

Sirius-hankkeen aikana kehitetyt palvelut ja tuotteet jatkuvat myös hankkeen jälkeen. Jupiter-säätiön oppilasvalmennuksesta on tehty ostopalvelusopimukset sekä Vaasan ammattiopiston että Vaasan ja Mustasaaren opetustoimien kanssa. Kyrönmaan kuntien työpaja Arpeetia koskevassa perussopimuksessa on maininta pajakoulun toiminnan jatkumisesta. Pajakoulun jatkumisen edellytys on alueen koulujen myönteinen suhtautuminen Arpeetin tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.

Sekä Jupiter-säätiössä että Resurscentret Föregångarnassa kehitetyt
nivelvaiheohjaajien toiminnot jatkuvat molemmilla tahoilla Etsivän nuorisotyön alaisuudessa. Tämän mahdollisti etsivän nuorisotyön aseman vahvistaminen nuorisolakiin tehtävällä muutoksella. Koska nivelvaiheohjaus ja etsivä nuorisotyö ovat palveluina olleet lähellä toisiaan, nähtiin sen siirtäminen sellaisenaan etsivän nuorisotyön alaisuuteen luontevana jatkona palveluille. Tämä mahdollisti samalla myös Kesävalmennuksen jatkumisen.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Sirius – nivelvaiheohjaus/handledning i övergångskedet, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot