SataViesti (Satakunnan yritysviestinnän kehitysprojekti), projekti, Päättynyt

Info

SataViesti (Satakunnan yritysviestinnän kehitysprojekti), projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.5.2008-30.4.2011

Toiminta-alue: Satakunta

Tavoitteet:

 1. Viestintäalan yritysten osaamisen, toimintaedellytysten ja teknologisten valmiuksien kehittäminen koulutuksen ja verkostoitumisen keinoin.
  1. tuloksena viestintäalan yritysten palvelu- ja osaamistason kehittyminen, joka turvaa niiden toimintaedellytykset valtakunnallisessa kilpailussa sekä varmistaa korkeatasoisten palveluiden tuottamisen alueen yritysten markkinointi- ja viestintätarpeisiin
 2. Kasvuhakuisten, Satakunnan tärkeimpien klustereiden mukaisten PK –yritysten viestinnän (markkinointiviestintä ja muu viestintä) toimenpiteiden ja osaamisen kehittäminen yhdessä satakuntalaisten viestintäalan toimijoiden kanssa yritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukemiseksi.
  1. kasvuhakuisten PK –yritysten kilpailukykyyn ja kasvuun vaikutetaan olennaisesti viestinnän osaamisen (tuottaminen ja panostaminen) kehittämisellä koulutuksen keinoin sekä yhteistyöverkostojen synnyttämisen kautta
 3. Viestintäalan yritysten ja viestintätoimijoiden yhteistyöelimen muodostaminen
  1. viestintäalan toimijat (yritykset ja syntyvä yhteistyöelin) ja yritysten viestinnästä vastaavat tulevat synnyttämään uudenlaista kumppanuutta, jossa muodostettavan yhteistyötoimijan rooli koordinoijana ja yhteistyöfoorumina tulee olemaan merkittävä projektin aikana ja etenkin sen jälkeen

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti:
  • Projektiin osallistuvien viestintäalan yritysten koko henkilöstö osa-alueittain
  • Projektiin osallistuvien muiden avaintoimialojen/klustereiden yritysten viestintä- ja markkinointitoimenpiteistä vastaavat henkilöt
 • Toissijaisesti:
  • Yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK

Fuusioitunut 1.4.2012 Prizztech:n kanssa

(Asiasanat: Kilpailukyky, Koulutus, Verkostoituminen, Viestintä, Viestintäala, Yritysyhteistyö, Yritysten kasvu ja kilpailukyky)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 11, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Merkittävä tulos oli v. 2010 käynnistetty

 • Markkinoinnin muodonmuutos -seminaarisarja
  • kohdennettu kaikille satakuntalaisille PK -yrityksille markkinointiviestinnän osaamisen kehittämiseksi sekä markkinointiviestinnän merkityksen ymmärtämiseksi yrityksen kilpailukykytekijänä
  • oli merkittävää vaikutusta yritysten markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen

Suositukset:

 • Projekteissa täytyy aina olla esiselvitykset takana ja sitoutuneet "veturiosallistujat". Projektien käytännön toteutus vaatii aitoa markkinointi- ja myyntihenkisyyttä projektin vetäjältä/toteuttajaorganisaatiolta sekä lisäksi toimialatuntemusta
 • Konkreettinen toimintamalli on jatkaa käynnistynyttä Markkinoinnin muodonmuutos -seminaarisarjaa jatkossa valtakunnallisen markkinoinnin viikon toimintamallin mukaisesti ja yhteistyössä mm. Markkinointiviestinnän toimistojen liiton kanssa

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla SataViesti (Satakunnan yritysviestinnän kehitysprojekti), projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot