Prosessiteollisuusalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen, Proteko, projekti, Päättynyt

Info

Prosessiteollisuusalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen, Proteko, projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.9.2009-31.8.2012

Toiminta-alue: Satakunta

Tavoitteet:

 1. Opettajien ammatillisen osaaminen hyödyntäminen ja kehittäminen sekä yrityskohtainen malli myöhempään käyttöön
  1. Alalle kehitetty toimiva ja käytössä oleva 40 ov:n laajuinen työssäoppimisen toteutusmalli, johon liittyvät yritysten toimintakokonaisuuksiin kehitetyt ammattiosaamisen näytöt ja tutkintotilaisuudet, jotka samalla palvelevat yrityksen työprosessien kehittämistä
  2. Noin 90 uutta perus- ja/tai päivityskoulutettua työpaikkaohjaajaa, jotka on koulutettu alan koulutusta tukevan ja uudistetun työpaikkaohjaajakoulutusmallin mukaisesti
 2. Alan perustutkintokoulutuksen toteutunut alueellinen kehittyminen
 3. Verkko-opetuksen ja muiden opetusmenetelmien toimiva hyödyntäminen koulutuksessa
 4. Osaamiskartoitukset 200:lle alan työntekijälle ja niiden pohjalta laadittu muunto- ja jatkokoulutussuunnitelma ja mahdollisesti myös suunnitelman toteuttamisen käynnistyminen
 5. Toimivan yhteistyöverkoston syntyminen oppilaitosten (ammattiopistot, ammatti- ja tiedekorkeakoulut) ja prosessiteollisuuden yritysten välille siten, että innovaatiot ja ennakointitiedot ovat hyödynnettävissä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä
 6. Prosessiteollisuuden alan koulutuksen tunnetun osaamiskeskittymän syntyminen Satakuntaan
 7. Motivoiva, elinikäistä oppimista tukeva oppilaitos- ja yritysrajat ylittävä oppimisympäristö, jossa prosessiteollisuuden opiskelijat opiskelevat moniosaamista vaativaan ammattiin ja joka myös parantaa työpaikalla tapahtuvaa ammatillista kehittymistä.

Kohderyhmät:

Ensisijaisesti:

 • Prosessiteollisuusalan yritysten henkilöstö, jotka osallistuvat ammatilliseen koulutusyhteistyöhön
 • Opinto-ohjaajat, alan opettajat, yhteistyöalojen opettajat esim. sähkö-, laboratorio- sekä kone- ja metallialoilta
 • Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan muu henkilöstö
 • WinNovan toimielimen jäsenet

Välillisesti:

 • Projektissa mukana olevien oppilaitosten ja yritysten muu henkilöstö
 • Alojen opiskelijat ja peruskoulujen oppilaat
 • Prosessiteollisuuden uudistamistyöryhmä, tutkintotoimikunnat, koulutusalakohtaiset työelämäjaokset, TE –keskus sekä alueelliset kehittämisorganisaatiot mm. POSEK, RSK Oy ja Pohjois-Satakunnan Kehitys Oy

Hanketoteuttaja:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Yhteystiedot:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Sposti: Yhtiölle osoitettu virallinen posti 

Puh. 02-623 7100

Linkit: Projektisivulle 

(Asiasanat: Koulutuksen kehittäminen, Oppimisympäristö, Päättynyt, Toimintamalli, Verkostoituminen, Innovaatioverkostot, Yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 11, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Hyvät käytännöt ja havainnot:

 • Opintopolku prosessialalle -toimintamalli Lisätietoa 
  • sovellettavissa eri alojen käyttöö
  • Verkostoiduttu laajalti verkosto-oppimisen avulla
 • Materiaalipankki wiki -sivuilla
  • toimii kouluttajien opetusaineiston ja laboratoriotöiden yhteisenä sivustona

Suositukset:

 • Koulutuksen kiinnostavuus yrityksen näkökulmasta on paljon suurempi, kun koulutuksessa käsitellään monipuolisesti
  • nuoriso- ja aikuisopiskelijoiden näkökulmia
  • kesä- tai vakinaisen työntekijän työnopastusta
 • Pelkkä nuorisopuoleen tähtäävä työpaikkaohjaajakoulutus ei ole järkevää, koska
  • yrityksillä on tarpeita yleispäteviin työnopastaja- ja arvioitsijakoulutuksiin
 • Työpaikkaohjaajakoulutus ei saa olla liian pitkä, koska
  • työstä irrottautuminen on koettu hankalaksi ja taloudellisesti raskaaksi

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Prosessiteollisuusalan ammatillisen koulutuksen kehittäminen, Proteko, projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot