Info

PaBua yritykseen – palvelusta businesta, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.1.2010-31.12.2011

Toiminta-alue:

Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Etelä-Pirkanmaan, Seinäjoen, Kyrönmaan, Ylä-Pirkanmaan, Tampereen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Lounais-Pirkanmaan, Suupohjan, Luoteis-Pirkanmaan

Tavoitteet:

  • Pyritään tunnistamaan tuotannollisten pk-yritysten palveluliiketoiminnan kehittämistarpeet. Sen jälkeen rakennetaan yrityksille palveluliiketoimintakonseptit suhteessa yritysten asiakastarpeisiin sekä osaamisiin ja resursseihin. Saatujen kokemusten perusteella muotoillaan pk-yritysten palveluliiketoiminnan konseptoinnin prosessimalli. Tämän jälkeen mallia levitetään korkea-asteen oppilaitoksiin kouluttamalla opettajia.

Kohderyhmät:

  • Ensisijaisesti
    • Tuotannolliset pk-yritykset ja niiden avainhenkilöt sekä yritysten avainasiakkaat. Tuotannollisista yrityksistä ensisijaisina kohderyhminä ovat metalli- ja huonekalu- (sisustus-)alan yritykset.
  • Toissijaisesti
    • Yritysten kehittäjät
    • Korkea-asteen opettajat

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Puh. 06 3248111

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Yritys, Yritysten kasvu ja kilpailukyky)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Toteutussuunnitelman mukaisesti aloitettiin tiedottamalla laajasti projektista, jotta saataisiin jokaiselle alueelle (Pohjanmaa, EP, Pirkanmaa) osallistujayrityksiä mukaan projektiin. Suunnitelmaan kuului aloitusseminaareja, workshopeja, koulutuspäiviä, yritysten kehitystilanteen ja palveluliiketoimintatarpeiden selvittämistä, analysointia sekä palveluliiketoimintakonseptin rakentamista yksittäisissä yrityksissä.

Laajasta tiedottamisesta ja myyntityöstä huolimatta osallistujayrityksiä ei onnistuttu saamaan hankkeeseen, ja hanke päätettiin aikataulun mukaisesti 31.12.2011. Projektitoimijoiden ovat analysoineet syitä siihen, että yrityksiä ei saatu mukaan, ja ne ovat mm. 1) ajoitus (taloudellinen tilanne) ja resursointi, 2) uusi ajattelutapa yrityksiin, joka on suuri muutosprosessi, 3) projektin tarjontalähtöinen myynti lähtökohtana sekä 4) kyseisen palvelun tuotteistaminen ei projektin käynnistäessä ollut viety loppuun.

Tuloksena projekti on herättänyt yrityksissä ajatukset palveluliiketoiminnasta sekä sen tuomista hyödyistä, ja varmastikin osa tavoitetuista yrityksistä toteuttavat idean jossain muodossa. Tuloksena on myös projektitoimijoiden sisäinen tieto ja osaaminen, sekä palveluliiketoiminnan periaatteista ja prosesseita että eri alueesta, alueiden käytännöistä ja alueiden yrityksistä. Sekä asia- että markkinatietoa voi hyödyntää tulevissa projekteissa. Hyvät käytännöt tiedon levittämisestä voidaan myös hyödyntää tulevaisuudessa.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla PaBua yritykseen – palvelusta businesta, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot