Oppimisympäristöjen työelämälähtöinen kehittäminen lastensuojelutyössä, Päättynyt

Info

Oppimisympäristöjen työelämälähtöinen kehittäminen lastensuojelutyössä, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle  

Toiminta-aika: 1.8.2009-31.12.2011

Toiminta-alue: Etelä-Pohjanmaa

Tavoitteet:

 • Luoda työelämälähtöinen ja työpaikoilla toimiva oppimisympäristö, joka palvelee sekä työmenetelmien kehittämistä että ammattityön sisällön osaamista ja yhteistyötä.
 • Työelämälähtöisen aikuiskoulutuksen kehittäminen.


Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Lastensuojelun avo- ja laitoshuollossa eri sektoreilla (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) työsuhteessa toimivat henkilöt, joilla on työkokemusta ehkäisevän tai korjaavan lastensuojelun tai siihen vaativuudeltaan rinnastettavan sosiaali- ja terveysalan ammattityön tehtävistä.
  • Yksiköiden esimiehet.
  • Kohderyhmään kuuluvat toimijat lasten päivähoidossa, lastensuojelussa, aikuissosialityössä, vanhus-, päihde- ja mielenterveystyössä sekä terveydenhuollossa julkisella, yksityisellä ja järjestösektorilla.
 • Toissijaisesti
  • Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu
  • Työyhteisöt
  • Hakijatahon kansainvälinen yhteistyöverkosto

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Puh. 020 124 5100

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Oppimisympäristö, Verkostoituminen, Koulutuksen työelämälähtöisyys, Innovaatioverkostot)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

>>Lue lisää

 

Järjestetyt koulutukset olivat laajuudeltaan ja rakenteeltaan hyvin erilaisia, mutta molemmissa hyödynnettiin sulautuvan opetuksen menetelmiä. Opetusmenetelmiksi valittiin mm. luennot, keskustelut, opintokäynnit, ryhmätyöt, menetelmäharjoitukset, itsenäiset tehtävät, verkkokeskustelut ja oppimispäiväkirjat. Esimieskoulutuksessa hyödynnettiin seuraavaa oppimisprosessia: Aiempi osaaminen -> teoriaan perehtyminen lukemalla -> teoriaan perehtyminen asiantuntijaa kuuntelemalla ja osallistumalla opetustilanteeseen -> keskustelu vertaisryhmässä teorian ja käytännön suhteesta -> opitun soveltaminen omaan työhön etätehtävän avulla ja palaute oppimistehtävästä. Kaikilla opintojaksoilla hyödynnettiin moodle -verkko-oppimisympäristöä. Yhteydenpito kouluttautujien kesken ja kouluttautujien ja kouluttajien välillä myös kontaktiosuuksien välillä osoittautui moodlen kautta toimivaksi.

Hankkeelle asetetut laadulliset vaikutukset ovat toteutuneet hyvin. Kouluttautujien tiedonhankintataidot ja taito hyödyntää tutkittua tietoa oman työnsä kehittämisessä ovat lisääntyneet palautteen perusteella huomattavasti. Työntekijöille suunnatun koulutuksen kouluttautujien ja koko työ-yhteisön lastensuojeluosaaminen on syventynyt ja laaja-alaistunut koulutuksen vaikutuksesta. Esimieskoulutukseen osallistuneet ovat saaneet uusia innovatiivisia kehittämistyön menetelmiä käyttöönsä. Verkostoitumisen merkitys oman työn kannalta on selkeytynyt. Verkostojen tarpeellisuutta osataan saadun palautteen perusteella arvioida kriittisemmin. Myös halu ja rohkeus toimia jäsenenä erilaisissa verkostoissa ovat lisääntyneet. Työn kuormittavuuden vähenemisen osalta palautteet olivat ristiriitaisia. Osa koki näin tapahtuneet, osa ei kokenut kuormittavuuden muuttuneen.

Kestävän kehityksen edistymiselle asetettuja tavoitteiden vaikutukset näkyvät vasta pidemmän ajan kuluttua, mutta joitakin selkeitä tuloksia on jo nyt havaittavissa. Koulutuksissa korostettiin ehkäisevän ja osallistavan työn merkitystä kestävän kehityksen kannalta. Oppimistehtävistä saattaa havaita, että ehkäisevän työhön alettiin monessa työyhteisössä jo koulutuksen aikana panostaa entistä enemmän. Opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa palautteen perusteella ammatillinen osaaminen on koulutuksien ansiosta lisääntynyt ja koulutuksen vaikutukset ovat havaittavissa koko työyhteisössä. Myös koulutusmyönteisyys on lisääntynyt. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville suunnatun koulutuksen loppuun suorittaneista kahdeksasta opiskelijasta kaikki ovat joko aloittaneet tai tulleet valituksi sosionomikoulutukseen.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Oppimisympäristöjen työelämälähtöinen kehittäminen lastensuojelutyössä, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot