Info

Oppi-Apaja, projekti, päättynyt

<< Takaisin etusivulle

 

Toiminta-aika: 1.11.2008-31.12.2011

Toiminta-alue: Satakunta

Tavoitteet:

Hankkeessa tehtiin seuraavanlaisia asioita:

  • Pilotoitiin jalkautuvan ohjaustyön malli
  • Kehitettiin nuorten työpajojen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä
  • Vahvistettiin erityistä tukea tarvitsevien työelämän nivelvaihetta
  • Kehitettiin ja mallinnettiin alueellista ohjaus- ja yhteistyötä

Kohderyhmät:

  • Sataedun ammatillisen koulutuksen erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
  • Vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret alueen työpajoilla
  • Alueen ohjaustoimijat ja opettajat
  • Yhteistyöverkosto

Hallinnoija: Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Yhteyshenkilö:

Projektipäällikkö Riitta Hirsikoski

p. 040 199 4305

riitta.hirsikoski@sataedu.fi

Linkit:

Hankkeen loppuraportti.

Oppi-Apaja-hankkeessa luotuja asioita juurrutetaan Oppi-Apaja II -hankkeessa.

(Asiasanat: Koulutus, Nuoret, Palveluohjaus, Oppimisympäristö, Satakunta)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 2
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 11, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Ohjaustyön jalkauttaminen nuorten arkeen ja lähipiirin on hyväksi todettu käytäntö. Hankkeen asiakaslähtöisen arvioinnin tuloksista on luettavissa vahva viesti siitä, että nuoren rinnalla kulkijalle ja yli hallintorajojen jalkautuvalle työlle on iso tilaus.

Nuorten työpajat on hyvä yhteistyösuunta ammattioppilaitokselle, kun nuori tarvitsee kuntouttavaa jaksoa opiskelunsa tueksi tai pajan tarjotessa muulla tavalla erilaisen oppimisympäristön. Näiden kahden toimintakulttuurin yhdistämisellä saadaan aikaan kumpaakin organisaatiota hyödyttäviä tuloksia. Nuorten opintojen keskeytymiseen voidaan puuttua uudella toiminnallisella tavalla ja pajalta nuorten eteenpäin ohjautumisen mahdollisuudet kasvavat.

Opintoja ei kannata keskeyttää kriisitilanteissa, vaan mahdollistaa nuorelle henkilökohtainen opintojen suorittamisen mahdollisuus tai valmentautuminen tuetussa ympäristössä. Työpajoilla työskentelee vuosittain iso määrä nuoria vailla ammatillista koulutusta. Sujuvan yhteistyön, ohjauksen ja opitun todentamisen kautta näille nuorille voidaan rakentaa polkuja ammatillisen tutkinnon suorittamiseen.

Yhteistyötä eri ohjaustoimijoiden välillä on vahvistettu eri tilaisuuksissa. Osallistavat työskentelytavat ja mallit on hyvä tapa tuottaa monialaista näkökulmaa kokonaisuuteen (vrt. luennot). Sektorijakoisen todellisuuden puristusta on pystytty vähentämään sillä, että nuoren ja hänen hyvinvointinsa on koko ajan muistutettu olevan yhteisen toiminnan ja tavoitteiden keskiössä. Alueellinen nuorten ohjaustyö tulee saada yhteiselle kartalle ja kokonaisuus koordinoiduksi. Nuorten oma rooli ja osallisuus on saatava vahvemmin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Oppi-Apaja, projekti, päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (2)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot