Info

Offshore-alan koulutuskokonaisuus - OFFKO

>>Takaisin etusivulle

Toiminta-aika: 1.1.2012-28.2.2014

Toiminta-alue: Satakunta

Tavoitteet:
OFFKOssa suunnitellaan ja pilotoidaan meriteollisuudessa, erityisesti offshore-alalla, toimiville tai alalle aikoville yrityksille offshore-painotteinen, yliopistollinen koulutuskokonaisuus. Koulutuksella on iso uutuusarvo, sillä sellaista ei ole valtakunnallisesti koskaan aiemmin toteutettu. Pilotointivaihe kohdistetaan satakuntalaisiin pk-yrityksiin, joskin muutamasta isosta ns. veturiyrityksestä koulutukseen voi myös tulla mukaan.

OFFKO-koulutukseen sisältyy kuusi opintopisteytettyä opintojaksoa, joihin voi osallistua myös täydennyskoulutustyyppisesti. Niille, jotka OFFKOssa suorittavat opintopisteitä, määritetään erikseen jaksokohtaisesti suoritusvaatimukset. Opintojaksojen laajuus on yhteensä 25 op.

Jaksot ovat nimeltään:
- Johdatus offshore-alan toimintaan
- Projektinhallinta offshore-alalla
- Offshore-alan projektiliiketoiminta
- Öljyn ja kaasun poraus ja tuotanto merellä
- Kelluvien ja uivien tuotantoyksiköiden suunnittelu, rakentaminen ja operointi
- Öljyn ja kaasun tuotannon megaprojektien logistiikka

Näistä neljä ensimmäistä on toteutettu syyslukukauden 2012 ja kevätlukukauden 2013 aikana. Kaksi viimeisintä ovat ohjelmassa syyslukukaudella 2013, mahdollisesti osin jatkuen hieman seuraavan vuoden puolelle.  

Koulutusten ohella projektissa järjestetään muutamia alan seminaareja, joihin voi osallistua sekä isoja että pk-yrityksiä kautta maan.

Kohderyhmät:
Satakunnassa meriteollisuudessa, offshore-alalla toimivat tai alalle mahdollisesti tulevaisuudessa siirtymässä olevat pk-yritykset.

Hallinnoijat:
OFFKOn toteutuksesta vastaavat Tampereen teknillisen yliopiston Porin laitos (päätoteuttaja) ja Offshore Technology Center Oy (osatoteuttaja). ESR-osarahoituksen hankkeelle on myöntänyt Satakunnan ELY-keskus.

Yhteystiedot:
Ulla Jaakkola, puh. 040 826 2711
ulla.jaakkola@tut.fi
Anu Suominen, puh. 040 135 7353
anu.suominen@offshoretc.fi

Linkit:
www.tut.fi/offko

(asiasanat: Koulutus, Täydennyskoulutus, Offshore, Meriteollisuus, Liiketoiminnan kehittäminen, Kilpailukyky, Yritysten kasvu ja kilpailukyky, Koulutuksen työelämälähtöisyys, Yritysyhteistyö)

Sivusto: http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/pori/kehittamishankkeet/offshore-alan-koulutus/index.htm
Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Marras 4, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Kesken...

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Offshore-alan koulutuskokonaisuus - OFFKO:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (1)

 
 
 

© 2020   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot