KUNTSARI –ponnahduslauta välityömarkkinoille, Päättynyt

Info

KUNTSARI –ponnahduslauta välityömarkkinoille, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle

  

Toiminta-aika: 1.9.2008-31.12.2010

Toiminta-alue: Pohjanmaa

Tavoitteet:

 • Tavoitella uusia sekä kehittää olemassa olevia erilaisia kuntouttavan kaltaisia toimintakäytänteitä ja rakenteita, joissa kokonaisvaltaisesti tuetaan syrjäytymisvaarassa olevia henkilöitä eteenpäin välityömarkkinoille.
 • Kehittää ja selkeyttää palveluverkoston yhteistyön rakenteita, mallintaa/kristallisoida asiakaspolkuja, kokeilla erilaisia toimintamuotoja ja kehitellä työtapoja käytännön asiakastyöskentelyn avulla.
 • Verkosto-oppimisen ja -yhteistyön keinoin kartoittaa erilaisen yhteistyön mahdollisuudet sekä saada tietoa alueella käytössä olevista keinoista ja menetelmistä ja alueen kehittämishaasteista.

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Kehittämis- ja mallintamistyöhön osallistuvat syrjäytymistä ehkäisevät, aktiivitoimenpiteitä järjestävät/tuottavat organisaatiot, toimijat, projektit, kunnan yksiköt, muut viranomaiset sekä yritykset.
  • Vaikeasti työllistyvät, syrjäytymisvaarassa olevat tai työmarkkinoilta syrjäytyneet henkilöt. Erityinen painopiste hankkeessa kohdennetaan vajaakuntoisiin henkilöihin, joilla pääpaino sosiaalisissa haasteissa (alla olevan laajan määritelmän mukaisesti) ensisijaisesti yli 25 v. henkilöihin.
 • Toissijaisesti
  • Valtakunnallisesti samankaltaisia toimenpiteitä kehittävät ja tuottavat toimijat tai organisaatiot sekä poliittiset päättäjät, muut viranomaiset ja yrittäjät.

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Jupiter -säätiö

Puh. 06-325 4600

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Välityömarkkinat, Yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Asiakaspilotoinnin sekä toimijoiden välisen yhteisen kehittämistyön tuloksena hankkeessa hahmottui alueelliseen tarpeeseen ns. ponnahduslautamalli (OK-UNIONI) joka muotoitui yhteistyössä Trappan -hankkeen kanssa kehittyneemmäksi versioksi (UNIONI). Malli ehkäisee syrjätymistä sekä kasvattaa osallisuutta ja mahdollisuuksia erilaisille osaajille, synnyttää kuntouttavia elementtejä sisältäviä matalan kynnyksen työpaikkoja välityömarkkinoille sekä lisää yrittäjyyttä ja johtaa henkilöitä monin keinoin edelleen lähemmäksi avoimia työmarkkinoita. Mallissa korostuu osuuskuntaideologian hyödynnettävyys -mahdollisuus matalankynnyksen työllistämisprosessina.

Tärkeimpänä hankkeen tuloksena nostettakoon esille juuri tämä uusi alueellinen malli (UNIONI), jossa löytyy vastaus moneen hankkeen verkosto- ja asiakastyön kautta nousseeseen alueelliseen tarpeeseen. UNIONI mallista löytyy työ- ja toimintakykyä edistäviä, vertaistuellisia ja kuntouttavia elementtejä. Malli pitää sisällään pysyvien matalan kynnyksen työtilaisuuksien järjestämistä esim. osuuskuntamudossa tai muuna yhteiskunnallisen yrityksenä ja siinä korostuu aktivoivien ja osallistavien toimintojen merkitys syrjytymisen ehkäisyssä sekä työllistämistä edistävissä toimenpiteissä.

Henkilöasiakkaiden osalta tulokseksi ja ja hankkeen vaikutuksiksi eri kohderyhmiin korostui erilaiset aktiivitoimet syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tukitoimet työssä pysymiseksi tai sinne pääsemiseksi. Tällaisia toimia olivat mm. sosiaalisuuden lisääntyminen, tukiverkoston rakentuminen, palveluverkoston tunnettuuden lisääminen, palveluohjauksen korostuminen ja erilaisten työtoimintamuotojen lisääminen aktivoivana toimintana.

Nämä vaikutukset ja tulokset on sisällytetty UNIONI -malliin ja katsottu, että sen kautta edellä mainitut vaikutukset ovat mahdollisia toteutua edelleen ja jäädä mahdollisen tulevan pilotoinnin jälkeen pysyväisluontoiseksi toimintamalliksi alueelle. Mallin kautta on mahdollista saavuttaa alueelle vakiinnutettuja toimintatapoja ja uusia rakenteita välityömarkkinoille. Niiden avulla edistetään asiakkaan portaatonta ja jouhevaa etenemistä palvelujärjestelmässä sekä asiakkaan polutusta vähemmän vaativista, kevyistä työtoimintapaikoista kohti tehostetumpaa työtoimintaa.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla KUNTSARI –ponnahduslauta välityömarkkinoille, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot