Info

Botnia Progress - Työssäolevat, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle

  

Toiminta-aika: 12.5.2009-31.12.2011

Toiminta-alue:

Kauhajoki, Karijoki, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Teuva, Kaskinen (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Tavoitteet:

 • Hallita sitä rakennemuutosta, mitä Metsä-Botnian toiminnan lakkauttaminen on aiheuttanut Kaskisissa ja sen lähi työssäkäyntialueella
 • Täydennetään muutosturvalla aloitettuja toimenpiteitä työvoimapoliittisen toiminnan keinoin
 • Käynnistää alueella uutta työllistävää yritystoimintaa ja työllistää paitsi irtisanotut myös yritystoiminnan käynnistämistä tukevat mahdollisesti muutkin työnhakijat tai etsiä irtisanotuille jokin muu työllistymistä edistävä ratkaisu
 • Erityisesti henkilöstön osaamisen ja työkyvyn sekä työorganisaatioiden laadun ja yritystoiminnan kehittäminen

Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • Mikro- ja pk-yritysten johto ja koko henkilöstö
  • Yrittäjäksi aikovat ja ammatinharjoittajat
  • Suuryritysten henkilöstö verkostoituneena pk-yritysten kanssa
  • Työnhakijat rekrytointihankkeissa
  • Julkisen sektorin henkilöstö palvelurakennemuutosta tukevissa hankkeissa
 • Toissijaisesti
  • Ei ole

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Pohjanmaan ELY-keskus

Puh. 020 636 0140

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Yritysten kasvu ja kilpailukyky, Yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 17, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Toimenpiteet ovat kohdistuneet pitkälti koko Kaskisten työssäkäyntialueen yrityksiin ja yritystä aloittaviin tai yritystoimintaa suunnitteleviin. Projektissa on tehty liike-ideoiden arviointeja, markkinointisuunnitelmia, liiketoimintasuunnitelmia, jne. Aloittavien yritysten konsultointi ja neuvonta on pääasiassa ollut liiketoimintasuunnitelmien täsmennyksiä, edelleen työstämistä sekä markkinointisuunnittelua. Olemassa olevien yritysten kanssa on päivitetty liiketoimintasuunnitelmia sekä työstetty markkinointisuunnitelmia. Projektin tavoitteet saavutettiin vähintään tyydyttävällä tasolla, mutta jakaumat yrityskokojen suhteen eivät ole suunnitellusti toteutuneet. Alueen pien- ja mikroyritysten suuri määrä sekä aloittavien yrittäjien suuri osuus vaikuttaa merkittävästi siihen, että valtaosa yrityksistä on ollut alle 5 henkilön yrityksiä.


Hankkeen edetessä on huomattu pitkäkestoisten asiakassuhteiden merkitys yritysasiakasyhteistyössä. Vain siten voidaan saavuttaa työnantaja- ja yritysasiakkaiden luottamus sekä parantaa viranomaisten (tässä tapauksessa etenkin TE-toimiston) uskottavuutta yrityskentän/elinkeinoelämän suuntaan. TE-toimiston työnantaja- /yrityspalvelua on jatkuvasti pyritty kehittämään hankkeen aikana, jotta uudet hyväksi havaitut käytännön toimintamallit voidaan hankkeen päätyttyä ottaa vakituiseen käyttöön. Projekti on otettu yrittäjien keskuudessa erittäin hyvin vastaan ja saatu palaute korostaa tämäntapaisten räätälöityjen yrityskoulutuspalvelujen tarvetta pien- ja keskisuurten yritysten keskuudessa.
Luottamussuhteen saavuttaminen kouluttajan ja yrittäjän välille vaatii aikaa. Lyhytkestoiset projektit tuntuvat osallistujien mielestä merkityksettömiltä. Juuri kun on oppinut tuntemaan toisensa, yhteistyömahdollisuus loppuu. Tämän vuoksi moni potentiaalinen koulutukseen osallistuja miettii monesti kannattaako uhrata aikaa ja rahaa yksittäiseen koulutuspäivään, koska jatkosta ei ole välttämättä ole takeita.


Aktiivinen toimiminen ja asiakaslähtöinen yhteistyö yritysten kanssa antaa mahdollisuuksia perehtyä yritysten tarpeisiin käytännönläheisemmin. Hyvä tavoitettavuus nostaa palvelun laatua ja auttaa kehittämään yritysneuvontapalveluita ottaen paremmin huomioon yritysten tarpeet.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Botnia Progress - Työssäolevat, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot