AVAIN työelämään (avoimille työmarkkinoille) –projekti, Päättynyt

Info

AVAIN työelämään (avoimille työmarkkinoille) –projekti, Päättynyt

<<Takaisin etusivulle

  

Toiminta-aika: 1.10.2008-31.1.2011

Toiminta-alue: Rauman ja Porin seutukunnat

Tavoitteet:

Hankkeessa haettiin ratkaisua:

 • Välityömarkkinoiden ja harjaantumispaikkojen puutteeseen
 • Erityisryhmien pysyvämpään työllistymiseen
 • Sosiaalisen yrityksen tarpeeseen kehittää tuotannon rinnalle uudenlaista palvelutuotantoa
 • Rauman kaupungin (ja muidenkin alueiden) aputyövoiman tarpeeseen ja heidän perehdytykoulutukseensa
 • Työelämän asiantuntija -koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja järjestäminen yhteistyössä alueen yrittäjien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa


Kohderyhmät:

 • Ensisijaisesti
  • työnhakijat mm. vajaakuntoiset mm.neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivät henkilöt
  • kuntoutujat ml mielenterveyskuntoutujat
  • kuntoutustuen saajat (eläkkeen lepäämään jättäjät)
  • tukea tarvitsevat nuoret
  • pitkäaikaistyöttömät.
 • Toissijaisesti
  • Työvalmentajan/työssäkäyntiavustajan, kotipalvelutyöntekijän tai ns. kiinteistönhoitajan työstä kiinnostuneet henkilöt, joita voidaan palkata myös kuntayhtymän säätiön (I.T.U.-SÄÄTIÖ) palvelukseen palkkatukivaroin.
  • Yksityistaloudet, joihin uutta palvelua hankkeen kautta tarjotaan.
  • Yritykset ja työnantajat, joiden töihin projektiin osallistujia työllistetään (palkkatuella, edelleensijoituksen avulla tai ilman tukea) ja jotka teettävät alihankintatyötä Tyke Oy:ssä välityömarkkinoilla.
  • Alueen ammatillisten oppilaitosten päättöluokan opiskelijat, joita voidaan auttaa rekrytoinnissa.

Hanketoteuttaja ja yhteystiedot:

Tyke Oy

Puh. 06-6744001

Linkit:

>>Hanketoteuttajan kotisivulle

(asiasanat: Vajaakuntoisuus, Välityömarkkinat, Koulutuksen työelämälähtöisyys, Yritysyhteistyö)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Loka 18, 2013

HYVÄT KÄYTÄNNÖT, HAVAINNOT JA SUOSITUKSET

Projektissa olleiden asiakkaiden tilanne selkiintyi huomattavasti ja moni asiakas löysi myös aivan uuden alan itselleen. Hieman vajaa puolet projektin asiakkaista käytti välityömarkkinapajaa työllistymisensä välivaiheena ja hieman yli puolet ohjautui jatkopoluille ilman välityömarkkinoilla tapahtuvaa toimintaa.

Yhteistyö yrittäjien kanssa on ollut sujuvaa ja yritykset ovat olleet erittäin kiinnostuneita mm. erityistyöllistämismallista. Edelleensijoituspalvelu onkin projektin aikana laajentunut sekä alueellisesti että määrällisesti. Alueen yrittäjät ovat olleet siitä sen joustavuuden, helppouden ja riskittömyyden takia kovasti kiinnostuneita.

Saimme projektin aikana sekä Rauman että Porin seudulla käynnistettyä välityömarkkinapajatoiminnan. Raumalla pajatoiminta käynnistyi jo v. 2009 alussa ja Porissa kauan haaveena ollut paja saatiin käynnistymään keväällä 2010.

Projektin aikana todettiin, että Rauman ja Porin työvoiman palvelukeskusten ja te-toimistojen asiakasmäärät eivät ole riittäviä siihen, että pajatoiminta saataisiin kannattavaksi. Näinollen on selkeä tarve saada lisää asiakkaita pajalle esim. VKK ry:n ja työeläkevakuutuslaitosten lähettämänä.

Projektin aikana tehostui myös kuntayhteistyömme. Saimme v. 2010 Rauman kaupungin ja Pyhärannan kunnan kanssa sopimukset eläkkeellä olevien työikäisten sosiaalisen työtoiminnan toteuttamisesta, johon projektin avulla kehitettiin prosessia ja käytäntöjä mm. sosiaalisen työtoiminnan lähetekäytäntö/lähetelomake. Sosiaalinen työtoiminta on nähtävä yhtenä osana välityömarkkinoilla tehtävää työtä.

Yhteistyössä SAMK:in Liiketalousyksikön kanssa laadittiin projektin teemahaastattelurunko/-suunnitelma. SAMK:in lehtorit ja opiskelijat ovat olleet kovasti kiinnostuneita toiminnastamme ja SAMK:in lehtoreita onkin käynyt opiskelijaryhmien kanssa tutustumassa toimintaamme. Tämä yhteistyökumppani on ollut myös hyvin tärkeä, koska samalla olemme saaneet sosiaalisen yrityksen tunnettavuutta parannettua.

Projektin päätyttyä pajatoimintoja jatketaan Porissa ja Raumalla. Toki toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää se, että palveluja myös käytetään. Osittain projektien asiakkuudet siirtyvät työvoiman palvelukeskuksiin ja te-toimistoihin takaisin, mutta Tyke Oy:n Työllistämis- ja koulutuspalveluilla on tarjolla pajavalmennusta sekä työvalmentajien ja tukihenkilöiden palveluja asiakkaan tueksi koko Satakunnan alueella.

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla AVAIN työelämään (avoimille työmarkkinoille) –projekti, Päättynyt:n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

Projektin/ryhmän alasivut (2)

 
 
 

© 2021   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot