Info

Allegro Living Lab (ERUF)

Projektet påbörjades 1.2.2015.

Syftet är att utveckla innovationsmiljön i Jakobstadsregionen och skapa täta band mellan näringslivet och forsknings- och utvecklingsmiljöer i Jakobstadsregionen, och med motsvarande miljöer på annat håll både nationellt och internationellt. I Allegro Living Lab samverkar företag, högskolor och regionala utvecklingsorganisationer för att skapa dynamik, tillväxt och nytänkande. Projektet är ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Centria, Yrkeshögskolan Novia och Concordia.

Följande åtgärdshelheter ingår:

1) Evidensbaserad utvecklingsåtgärder i form av FoU mäkleri
2) Nätverksbaserad företagsutveckling i form av Allegro Hub
3) Aktiv realisering av regionens start-up potential i form av Start Up Boost

Centria koordinerar helheten men har samtidigt också ansvaret för att bygga och testa nya koncept kring nätbaserad företagsutveckling och hur företagen kan lära sig av varandra (co-creating and co-learning). Centria kommer att skapa och testa ett koncept och en verksamhetsplan för Allegro Hub och ordna gemensamma evenemang som stärker sammanhållningen bland hubmedlemmarna. En hub erbjuder mikroföretag, frilansare och distansjobbare en flexibel fysisk plats att jobba på, men framför allt en arbetsgemenskap och en möjlighet att dela tankar och idéer med likasinnade och på så sätt tillsammans skapa tillväxt. Vidare så utreder Centria förutsättningarna för en lokal investeringsfond. Novia deltar aktivt i utvecklingen av Allegro Hub och Start Up Boost. Novia har en resursperson inom projektet vars uppgift är att fungera som sakkunnig när det handlar om att skapa och utveckla kreativa miljöer, samt testa metoder för att öka kreativiteten. Novias uppgift är att aktivera dem i projektet och skapa mötesmöjligheter mellan företagare inom kulturella och kreativa näringarna och andra branscher. Genom Allegro Hub och Start Up Boost introducerar vi en bredare syn på start ups och tillväxt i regionen.

FOU-mäklariets uppgift är att tillsammans med andra aktörer bidra till att skapa mer systematik för hur näringslivets behov kan bemötas och skapa mera samarbete mellan företagen och olika forskningsmiljöer. Mäkleriet på fältet ska hjälpa företagen att inse nyttan av att öka sina kontakter till lärosäten där forskningen ligger i framkant. Vår region satsar nämligen, i jämförelse med landets medeltal, ganska lite på forskning- och utveckling. Konkret märks det t.ex. i form av väldigt få Tekes ansökningar från regionen. FoU-mäkleriet, hämtar in utvecklingsbehoven från fältet och kommunicerar dem till innovationsmiljön och skapar kontakter till forsknings- och utvecklingsmiljöer. Concordia ansvarar för att förverkliga FoU mäkleriet.

Projektet resulterar i evidensbaserade utvecklingsåtgärder och ett flexibelt och dynamiskt ekosystem för innovationer där aktörerna plockas in situationsspecifikt enligt behov. Samtidigt får vi bättre kännedom om företagens behov och ett mera systematiskt sätt att dokumentera och bemöta behoven. Konkret märks det i form av flera forsknings- och utvecklingsprojekt bland regionens små- och medelstora företag samt ett hubkoncept som är anpassat specifikt för regionen och våra behov. Genom projektet realiserar vi regionens start up- och tillväxtpotential och inför en bredare syn på entreprenörskap. På lång sikt resulterar projektet i flera företag och större tillväxtvilja bland företagen. Indirekt leder projektet också till närmare samverkan mellan högskolor och nya former av nätverkande.

(Asiasanat: Pietarsaari, Jakobstad,Novia, amk. yh, ammattikorkeakoulu, yrkeshögskola, allegro, innovaatioympäristö, innovationsmiljö, elinkeinoelämä, näringslivet)

Yhdistävä tekijä: projekti
Jäsenet: 1
Viimeisimmät tapahtumat: Helmi 3, 2017

Keskustelupalsta

Tässä projektisivulla/ryhmässä ei ole vielä keskusteluita.

Kommenttitaulu

Kommentoi

Sinun tulee olla Allegro Living Lab (ERUF):n jäsen ennen kuin voit kommentoida!

 

Projektin/ryhmän jäsenet (1)

 
 
 

© 2020   Luonut:   Toiminnon tarjoaa

Merkit  |  Ilmoita ongelmasta  |  Palveluehdot